Oikeus urheilla

Suomen urheilun eettisyyttä valvovan SUEKin tärkein palvelu urheilijan näkökulmasta on erivapausmenettely. Farmaseutilla on tässä merkittävä rooli.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKissa farmaseutin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti urheilijoiden lääkinnällisten erivapausasioiden hoitaminen: neuvonta erivapausmenettelyyn sekä lääkeaineisiin liittyen, Erivapauslautakunnan sihteerin tehtävät sekä yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Muutaman kuukauden kokemuksella farmaseutti Maarit Lahtivirta tietää, että työpäivät menevät harvoin suunnitelmien mukaisesti.

Monikanavainen asiakaspalvelu

Lahtivirta tuli vuoden 2021 lopussa SUEKiin farmaseutti Anna Simulan sijaiseksi tämän vuorotteluvapaan ajaksi.

– Ehdimme onneksi olla yhtä aikaa kaksi viikkoa. Toki käytännössä työn oppii parhaiten itse tekemällä ja omasta monipuolisesta työtaustastani on ollut paljon hyötyä. Lisäksi minulla on täällä tukenani moniammatillinen joukko osaavia ihmisiä, Lahtivirta kiittelee.

SUEKissa farmaseutin työajasta iso osa kuluu asiakaspalvelutyössä. Asiakkailla Lahtivirta tarkoittaa urheilijoita sekä heidän tukijoukkojaan ja vanhempiaan, valmentajia, lääkäreitä ja lajiliittoja. Lisäksi farmaseutti tekee tiivistä yhteistyötä Lääketietokeskuksen kanssa lääkeainepäivitysten osalta sekä Tereyden ja hyvinvoinnnin laitoksen Dopingtestauslaboratorian kanssa erivapauskysymyksissä.

– Yhteydenottoja tulee pääosin puhelimitse ja sähköpostitse joko suoraan minulle tai info-kanaviemme kautta. Yleisimmin kysymykset liittyvät erivapausprosessiin sekä lääkeaineisiin. Sanon aina, että meihin kannattaa olla yhteydessä, jos jokin asia mietityttää. Viime kädessä vastuu on kuitenkin aina urheilijalla itsellään. Kun asia sitten on selvitetty, toivotan onnea ja menestystä, Lahtivirta toteaa.

SUEKin toiminta on kokonaisuudessaan tarkoin säännelty ja pohjautuu kansainvälisiin ohjeistuksiin. Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon, jossa lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Myös SUEKin toimittama KAMU-lääkehaku pohjautuu WADAn luetteloon.

Vuodesta 2017 lähtien luettelo on toimitettu sähköisesti ja nyttemmin se on myös mobiilisti saatavilla. Aikaisemmin vihkonen toimitettiin jokaiseen apteekkiin, lajiliittoihin ja urheilijalle. Kolmikielisen, saavutettavan mobiilisovelluksen tekeminen oli iso uudistus.

– KAMU on loistava työkalu paitsi urheilijalle, myös esimerkiksi apteekissa työskenteleville. Lääkehaussa voi tarkistaa kaikki Suomesta saatavat resepti- ja itsehoitolääkevalmisteet, mutta ei erityislupavalmisteita tai ravintolisiä. Perusperiaate on, että jos haettua lääkevalmistetta ei löydy, silloin on syytä olla meihin yhteydessä, Lahtivirta sanoo.

Samalla viivalla

Urheilijan erivapaudessa on yksinkertaistetusti kyse siitä, että esimerkiksi diabetesta sairastava henkilö voi kilpaurheilla, vaikka hänen lääkehoidossaan on kiellettyjä lääkeaineita.

– Olisihan se todella epäreilua, jos urheilija ei sairautensa ja sen hoitoon tarvittavan lääkehoidon takia voisi kilpailla tai harjoitella. Toki lääkehoidossa pyritään sallittuihin lääkevaihtoehtoihin, mutta aina se ei ole mahdollista. Erivapauden turvin sairaus tai sen hoito ei ole urheilijalle este, vaan mahdollisuus asettua samalle viivalle muiden kanssa, Lahtivirta selventää.

Suomessa erivapauden myöntämisestä vastaa lääkäreistä koostuva Erivapauslautakunta. Farmaseutti toimii kokouksissa sihteerinä.

– Kokoonnumme keskimäärin kolmen viikon välein. Otan vastaan hakemukset ja tarkistan että ne on kaikilta osin oikein täytetty. Tarvittaessa olen hakijaan yhteydessä jo tässä vaiheessa, mutta viimeistään lautakunnan päätöksen jälkeen. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös kokouskutsujen lähettäminen sekä pöytäkirjojen valmistelu. Annan kokouksissa tarvittaessa asiantuntijana neuvoja tai tuon tiedoksi WADAn ohjeita, mutta itse päätöksenteossa en ole mukana.

SUEKin seinällä seurataan vuositasolla tehtyjä dopingtestejä.

Hakemus tulee käsitellä kolmen viikon sisällä sen vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestä kolmessa viikossa WADAn kansainväliseen ADAMS-järjestelmään (Anti-Doping Administration and Management System). Vuonna 2021 lautakunnassa käsiteltiin 124 hakemusta, jotka koskivat yhteensä 154 lääkeainetta. SUEK myös määrittelee lajikohtaiset tasomäärittelyt yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Nämäkin vaatimukset tulevat WADAn Kansainvälisestä erivapausstandardista.

– Lautakunta käsittelee jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti. Erivapautta haetaan pääosin ennakoivasti ja se on aina määräaikainen, vain tietylle lääkeaineelle, määrälle ja antotavalle myönnetty. Työmme on vahvasti säänneltyä: samat ohjeet ja säännöt koskevat kaikkia urheilijoita kansallisuudesta riippumatta. Tämä antaa myös omalle työlle selkeät raamit, Lahtivirta toteaa.

Ainutlaatuinen kokemus

Vuorotteluvapaan sijaisuutta Lahtivirta pitää onnekkaana sattumana.

– Totta puhuen, en edes tiennyt, että SUEKissa on farmaseutti töissä ennen kuin näin työpaikkailmoituksen. Muistan edelleen sen innostuksen tunteen, kun tajusin, että tässä tehtävässähän yhdistyy kaksi intohimoani: farmasia ja urheilu, hän naurahtaa ja paljastaa olevansa elämänsä kunnossa.

Farmasiassa Lahtivirtaa motivoi se, että hän pystyy omalla ammattitaidollaan turvaamaan toisten hyvinvointia, terveyttä, elämänlaatua ja jopa elinaikaa. Farmaseutin työtä SUEKissa hän pitää äärettömän tärkeänä ja palkitsevana.

– Lääkityksen ymmärtäminen ja sen oikein sanoittaminen urheilijalle on iso vastuu. Oma työni on itsenäistä, mutta ei yksinäistä: meitä kaikkia ohjaa pyrkimys edistää urheilun eettisyyttä. Henkilökohtaisesti odotan innolla, mitä kaikkea kiinnostavaa työ vielä tuokaan tullessaan.

Farmaseutti, testaa tietosi! Puhtaasti paras on ilmainen verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat tai asiasta kiinnostuneet voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen suorittamisesta saa diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. puhtaastiparas.fi