Oletko jo kertonut asiakkaille Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaasta?

Lääkeinformaatioverkosto on laatinut käyttäjälähtöisen Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan. Se löytyy pdf-tiedostona Fimean sivuilta. Työryhmä toivoo apteekkien henkilökunnan jakavan tietoa oppaasta omille asiakkailleen.

Tiesitkö kaiken tämän Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaasta:

1 Konkreettisia ohjeita

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa annetaan konkreettisia ohjeita lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä.

Toisessa osassa kerrotaan lääkkeiden korvattavuudesta. Opas avaa esimerkiksi sellaisia käsitteitä kuin lääkekatto ja lääkevaihto. Toisessa osassa neuvotaan myös, kuinka voi asioida toisen puolesta apteekissa.
Opas on tuotettua yhteistyössä Fimean ja Kansallisen lääkeinformaatioverkoston kanssa.

2 Tiivistelmät eri kohderyhmille

Oppaasta on tehty kolme tiivistelmää. Ensimmäisestä osasta on tehty oma tiivistelmänsä, joka koskee konkreettisia lääkkeiden käytön ohjeita.

Toinen osa on jaettu kahteen tiivistelmään käyttäjäryhmän mukaan.

Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja oikeus lääkekorvauksiin.

Lääkkeiden hankinta Suomessa -tiivistelmä on suunnattu henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Tiivistelmä kertoo, miten he voivat hankkia Suomessa lääkkeitä ilman suomalaista henkilötunnusta.

3 Kymmenen eri kieliversiota

Opas ja sen tiivistelmät on tuotettu selkosuomeksi. Selkokeskus on tarkastanut tekstin ja myöntänyt sille selkotunnuksen. Oppaan kieli on siis helppolukuista, ja sen rakenteellinen ja visuaalinen esitystapa on selkeä.

Koko opas löytyy myös englanniksi ja ruotsiksi. Tiivistelmät löytyvät myös arabiaksi, kurdiksi, somaliksi, venäjäksi, viroksi ja pohjoissaameksi. Nämä ovat suurimpia vieraskielisten kieliryhmiä Suomessa.

Eniten Suomessa on venäjää äidinkielenään puhuvia vieraskielisiä.

4 Jakelu vaatii yhteistyötä

Opas ja sen tiivistelmät löytyvät Fimean verkkosivuilta pdf-muodossa. Ne voi
kuka tahansa ladata sivuilta vapaasti. Tiedostot löytyvät myös painokelpoisina, ja niistä voi painattaa paperisia versioita esimeriksi Lääketiedon päivän tilaisuuksissa jaettavaksi.

Oppaan laatinut työryhmä kuitenkin tiedostaa, että opas on vaikeasti löydettävissä, jos siitä ei tiedä entuudestaan. Hyvästäkään sisällöstä ei ole hyötyä, jos kukaan ei sitä löydä. Siksi he toivovat, että apteekkien ja terveydenhuollon henkilökunta kertoisi oppaasta asiakkailleen ja jakaisi
tietoa näin eteenpäin.

5 Materiaalia myös ammattilaisille

Lääkeinformaatioverkosto on tuottanut monia muitakin materiaaleja. Lääkkeiden käyttäjille suunnatun Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan lisäksi on tuotettu Potilaan lääkehoidon tarkistuslista. Se on julkaistu tänä keväänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on laaja materiaalipankki käytössä.

Potilaan lääkehoidon tarkistuslista palvelee toki ammattilaisiakin. Vuotta aikaisemmin julkaistiin Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilista terveydenhuollon ammattilaisten tueksi. Samana keväänä julkaistiin myös Laadukkaan, potilaalle suunnatun lääkeinformaation kriteerit.