Opiskelijoiden asialla

Suvi Luukko innostui opiskeluaikoina järjestötoiminnasta. Nyt hän organisoi liiton opiskelijatoimintaa työkseen.

Kuka olet?

Olen Suvi ja toimin Farmasialiitossa opiskelijatoiminnan asiantuntijana. Kotoisin olen Helsingistä, mutta kävin opiskelemassa farmasiaa Kuopiossa ja olen sen jälkeen asunut myös Rovaniemellä ja Kotkassa ennen kuin palasin kehä kolmosen hektisemmälle puolelle.

Miten kauan olet ollut Farmasialiitossa töissä ja miten sinne päädyit?

Olen ollut töissä Farmasialiitossa kohta kolme ja puoli vuotta. Toimintaan lähdin mukaan jo heti omien opintojen alussa. Järjestökärpänen puraisi opiskeluaikana kunnolla ja ehdin olla liitossakin useissa erilaisissa luottamustehtävissä ennen kuin hain tätä tehtävää. Entisestä harrastuksesta tuli siis työ.

Mitä opiskelijatoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluu?

Opiskelijatoiminnan asiantuntija ideoi, suunnittelee ja toteuttaa liiton opiskelijatoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia työelämään sekä tutustuttaa heitä toisiinsa ja vanhempiin kollegoihin. Tässä hommassa apuna ovat paitsi FLOp ry:n luottamustoimiset opiskelijajäsenet, myös kampusyhdyshenkilöt eli opiskelijat, jotka opintojensa ohessa auttavat tapahtumien järjestelyissä ja toimivat kampuksilla jäsenten lähikontakteina liittoon.

Lisäksi työnkuvaan kuuluu muita järjestötoimintaan ja esimerkiksi edustajiston toimintaan liittyviä tehtäviä.

Mitä asioita työpöydälläsi on tulevina kuukausina?

Syksy ja erityisesti alkusyksy on opiskelijatoiminnassa vilkasta aikaa, kun uudet opiskelijat saapuvat kampuksille. Farmasialiitto järjestää perinteisesti tervetulotilaisuudet näille uusille kollegoille.

Vanhemmille opiskelijoille suunnattu opiskelijamentorointi starttaa jälleen syksyllä ja myös Farmasialiiton edustajiston vaalien järjestelyt kuuluvat lähikuukausien projekteihin.

”Tämän takia teen tätä työtä”

Ne hetket, kun porukalla pohdimme jotain alaan liittyvää ja syntyy sellainen innostunut me-henki, antavat intoa jatkaa eteenpäin. Parhaimmillaan ne poikivat jotain uusia ajatuksia ja ideoita.