Opiskelu kannattaa aina

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus luo työkaluja viedä farmasian alaa eteenpäin osana muuta terveydenhuoltoa.

– Jos on kiinnostusta kehittää apteekin toimintoja ja farmasian roolia moniammatillisessa yhteistyössä, niin näistä opinnoista saa siihen hyviä työkaluja, proviisori Sanna Räntilä sanoo.

Räntilä aloitti apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksessa vuonna 2016, jolloin sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus  ja apteekkifarmasian erikoistumisopinnot yhdistyivät uudeksi apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseksi.

Opinnot rakentuvat pitkälti omaan työhön sovellettavista projektitöistä.

– Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet kehittää toimintatapoja työpaikalla. Iso painoarvo on farmasian roolin kehittämisellä osana perusterveydenhuoltoa ja hoivapalveluja, apteekkari Leena Astala sanoo.

Astala on toiminut monien koulutukseen osallistuneiden projektitöiden ohjaajana.

Räntilä ja Astala ovat myös mukana Satakunnan alueen laajassa kehittämishankkeessa, johon osallistuu useita alueen apteekkareita ja perusterveydenhuollon, etenkin vanhuspalvelujen edustajia. Räntilälle kyseessä on erikoistumiskoulutukseen sisältyvä projektityö.

– Kehitämme moniammatillista toimintamallia, jossa hyödynnetään apteekin lääkehoidon arviointiosaamista. Kyseessä on laaja hanke, johon minua pyydettiin mukaan, Räntilä sanoo. 

Koulutus on hyvä pohja niin oman ammattitaidon kuin työpaikan kehittämisenkin kannalta. Vaikka opintojen ja työn yhteensovittaminen vaatii aina oman ajankäytön priorisointia, Räntilä on tyytyväinen, että lähti tähän mukaan.

– Olen aiemmin suorittanut apteekin yritysjohdon erikoisammattitutkinnon. Halusin vahvistaa myös farmaseuttista osaamistani ja siihen tämä koulutus on antanut hyvät eväät.

Räntilä on opintojen aikana ehtinyt jo vaihtaa työpaikkaa. Monet projektitöiden kehityskohteet toteutettiin jo aiemmassa työyhteisössä, mutta toki niistä kokemuksista on ollut uudessakin työssä hyötyä.

– Työnantajan näkökulmasta henkilöstö, joka haluaa kehittää itseään ja työyhteisöä, on aina arvokas. Tämä on myös tilaisuus viedä omaa alaamme eteenpäin, Astala kannustaa.

Seuraavaan koulutukseen haku päättyy 30.4. Koulutuksesta vastaavat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja siihen voivat hakea sekä proviisorit että farmaseutit.