Oppimisen monet muodot

Koulutukset ovat tärkeä osa osaamisen kehittämistämme. Kuitenkin osaaminen kehittyy myös muilla tavoilla.

”Pidän tärkeänä sitä, että oppisimme huomaamaan kehittymistämme myös koulutuksien ulkopuolella, sillä tarve oppimiselle on jatkuva tänä päivän työelämässä tiedon lisääntyessä räjähdysmäisesti. Erilaisia tapoja hyödyntämällä oppimisesta voikin tulla luonteva osa työtä.

Voi olla, että sinulle tulee tarve lukea juuri uudistunut Käypä Hoito -suositus, jonka pystyt tekemään työpäivän aikana ilman sen suurempaa suunnittelua.

Farmasian alalla oppilaiden ohjaaminen harjoittelussa tai LHA-tutorointi ovat monelle arkipäivää. Sanotaan, että paras tapa oppia, on opettaa muita. Sinun tulee osata asia hyvin, jotta voit kertoa siitä muille.

Myös työkierto tai kehittämisprojektit omalla työpaikalla ovat oivallinen tapa oppia uutta. Asioita on helpompi muistaa ja oppia, kun niitä pääsee käsittelemään yhdessä muiden kanssa, saa jakaa omia ajatuksia ja kuulla muiden ajatuksia samasta asiasta. Toisilta voi saada hyviä vinkkejä ja sparrausta omaan työhön.

Seuraavan sivun esimerkissä vierailu toisessa organisaatiossa on toiminut hyvänä oppimisen lähteenä. Verkostot ovat tärkeä osa osaamistamme tänä päivänä.

Muita tapoja yhteiseen keskusteluun ovat esimerkiksi mentorointiohjelmaan mukaan lähteminen tai osallistuminen ammatilliseen keskusteluun erilaisissa verkostoissa.

Millaisia tapoja sinä käytät osaamisesi kehittämiseen koulutuksien ja webinaarien lisäksi?”

Sanna Passi Farmasialiiton koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija

Harvoin tarjolla

Kaikkein parasta on verkostoituminen uusien kollegoiden kanssa. Näin kuvailee apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintojaan suorittava Marketta Rouvinen opintoihin kuuluvaa työvaihtojaksoa.

– Tällaista tilaisuutta päästä tutustumaan konkreettisesti siihen, miten asioita muissa sairaala- apteekeissa toteutetaan, ei muutoin tule juuri koskaan vastaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sairaala-apteekissa proviisorina työskentelevä Rouvinen suoritti työnvaihtojaksonsa HUSissa ja Vaasan keskussairaalassa.

Marketta Rouvinen.

– Esimerkiksi kollegani Annika Valtola Vaasasta tekee hyvin samankaltaista työtä kuin minä. Vaikka tiesimme toisemme ennestään, oli hienoa tavata kasvokkain ja päästä vaihtamaan ajatuksia.

Rouvinen työskentelee Päijät-Hämeessä osastofarmasian vastaavana proviisorina. Hän on ollut talossa farmaseuttina jo ennen proviisoriksi valmistumistaan 2017. Pitkä kokemus on tuonut myös laajan vastuukentän: kliinisen farmasian palvelut, älylääkekaapit, lääkeinformaatio, laajentuvan sairaalan lääkehuoneet sekä monet lääkitys- ja potilasturvallisuuskysymykset.

– Tapasin jakson aikana paljon farmasian ammattilaisia ja kävimme todella hyviä keskusteluja etenkin luentojen välissä ja lounastauoilla. Nyt kynnys ottaa tapaamiini ihmisiin tarpeen tullen yhteyttä on todella matala, oikeastaan sitä ei ole ollenkaan.

1. Lääkelistojen ajantasaistaminen ja kliinisen haastattelun periaatteet.

Vaasassa pääsin tutustumaan heidän prosessiinsa ja seuraamaan haastatteluja paikan päälle. Siitä on ollut paljon hyötyä omien prosessiemme hionnassa. Lopputyönikin vaihtui tähän aihepiiriin liittyväksi.

2. Lääkelogistiikkaohjelma Opaali.

Olemme ottamassa järjestelmää käyttöön myös PäijätHämeessä ja siihen tutustuminen Vaasassa auttoi ymmärtämään ohjelmantoimittajan esittelemiä asioita ihan uudella tavalla.

3. Lääkemääräysten kliininen kaksoistarkastus.

HUSissa pääosin käytössä oleva Apotti-järjestelmä mahdollistaa prosessin, joka ei toimi sellaisenaan meidän käyttämämme Life Care -järjestelmän kanssa. Oli todella hyödyllistä huomata nämä eroavaisuudet, jotta en lähtenyt rakentamaan meidän toimintamallia vaikeimman kautta.

4. Asiakaspalveluyksikön ja lääkeinformaatioyksikön toiminta.

Meillä ja HUSissa on samoja ongelmia saada lääkeinformaatiota jaetuksi, vaikka olemme ihan eri kokoluokan toimijoita. Ostamme tätä informaatiopalvelua HUSista ja on hyvä tietää, mistä he tietoa ammentavat. Toivottavasti myös meillä on joskus mahdollisuus vastaavaan asiakaspalveluyksikköön, josta HUS-jaksolla puhuttiin.

5. Laatupäällikön tehtävät.

Laadunvalvonta ei kuulu omaan vastuualueeseeni, mutta siihen tutustuminen avarsi näkemystäni siitä, mitä kaikkea sairaala-apteekin laatu pitää sisällään ja millaisia laatujärjestelmiä HUSissa on käytössä.