Osastofarmaseuttien arvostuksen aika

Jorvin sairaalan osastoilla työskentelevät farmaseutit ovat päässeet hyvin mukaan moniammatilliseen työhön. Tarvittaessa he kysyvät ja saavat tukea kollegoiltaan.

Vuonna 2011 Heli Putkinen oli ensimmäisiä kokopäiväisiä osastofarmaseutteja Jorvin sairaalassa. Hän jakoi aluksi työaikansa puoliksi neurologian ja terveyskeskusvuodeosaston kesken. Nykyisin hän työskentelee vain neurologian osastolla.

– Osastofarmaseuttien määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Työnkuva on muuttunut. Monet osastot haluavat hyödyntää farmaseutin ammattitaitoa ja lisätä lääkitysturvallisuutta. Lääkkeiden jakaminen on jäänyt taka-alalle ja tilalle on tullut enemmän kliinisen farmasian tehtäviä, Putkinen sanoo.

Jorvin ja Espoon sairaalassa työskentelee yhteensä 25 farmaseuttia. Keuhkosairauksien osastolla työskentelevä farmaseutti Heli Mäkelä aloitti työt Jorvissa seitsemän vuotta sitten. 

– Silloin keuhko-osastolla oli farmaseutti kaksi tuntia päivässä, nykyisin kahdeksan tuntia. Se jo kertoo siitä, että osastofarmaseutin työ on havaittu merkitykselliseksi, Heli Mäkelä sanoo. 

Lääkitykset kuntoon

Anni Moisiolla on tiimissään teho-osastolla tavanomaisesta poiketen kaksi kollegaa, kun yleensä farmaseutteja on vain yksi osastoa kohden. Farmaseutit ovat mukana käytännön lääkehoidossa, ja yhteistyö sairaanhoitajien kanssa on tiivistä.

– Lääkärien kysymykset liittyvät usein kliinisen ravitsemuksen valmisteisiin ja yhteensopivuusasioihin sekä harvinaisempien lääkkeiden saatavuuteen, Moisio sanoo.

Kardiologian osaston osastofarmaseutin Vilma Jokisen työstä suurin osa liittyy päivystyksestä vuodeosastolle tulevien potilaiden kotilääkityksen ajantasaistamiseen.

– Haastattelen potilaita tai olen yhteydessä joko kotiutustiimiin tai kotihoitoon, mikäli potilas on kotihoidon asiakas. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksiin tuleviin potilaisiin otan ennalta yhteyden lääkityksen ajantasaistamiseksi. Tarkistan myös osaston potilaiden lääkkeiden yhteisvaikutukset ja annokset erityisesti munuaisten vajaatoimintapotilailla, Jokinen luettelee.

Osa farmaseuteista jakaa vielä potilaille aamulääkkeet, mutta sairaanhoitajat vastaavat muutoin lääkejakelusta. Farmaseutit tarkistavat potilaiden kotilääkityksiä, lääkkeiden ottoajankohtia ja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja ravintolisien sekä luontaistuotteiden kanssa. Monilla osastoilla farmaseutti toteuttaa lääkärin lääkemääräyksen kaksoistarkistusta suuren riskin lääkkeille.

Heli Mäkelän toimenkuvaan kuuluu myös tuberkuloosipotilaiden lääkehoidon valvonta.

– Tuberkuloosilääkkeet pitää ottaa valvotusti. Valvonta tehdään nykyisin yleensä videoyhteyden välityksellä. Aiemmin potilaiden piti käydä ottamassa lääkkeensä terveysasemalla, Mäkelä toteaa.

Yhteistyötä moneen suuntaan

Osastofarmaseutit osallistuvat moniammatilliseen yhteistyöhön osastonsa lääkäreiden, sairaan- ja lähihoitajien sekä muiden ammattilaisten kanssa. He tekevät tiivistä yhteistyötä myös keskenään yli osastorajojen.

– Suhtautuminen meihin on muuttunut tosi paljon. Olemme tulleet ajan kuluessa näkyviksi. Tuemme sairaanhoitoa ja meille esitetään usein kysymyksiä, joista sitten keskustellaan yhdessä, Heli Putkinen sanoo.

Heli Mäkelä kokee yhteistyön keuhkosairauksien osastolla äärimmäisen hyväksi. Hänen mukaansa osaston tiimiin sisään pääseminen vei kuitenkin oman aikansa.

– Osastolla moni tekee kolmivuorotyötä ja työntekijöitä on paljon, mikä toi oman haasteensa. Mutta pikkuhiljaa yhteistyö alkoi sujua, ja nykyisin se on tosi helppoa, Mäkelä sanoo.

Teho-osastolla järjestetään keväisin ja syksyisin koulutuspäiviä, joille myös osastofarmaseuteilta pyydetään koulutusta muille ammattihenkilöille.

Kollegat ja esihenkilöt tukena

Osastofarmaseutit kokevat keskustelut kollegojen kanssa ja heiltä saadun tuen tärkeäksi osaksi omaa työtä.

– Meillä on se etu, että Jorvin sairaala ei ole niin iso, että hukkuisimme johonkin organisaation syövereihin. Halutessamme voimme helposti tavata toisiamme, Heli Putkinen sanoo.

Yhtenä yhteistyön välineenä osastofarmaseutit käyttävät omaa Teams-kanavaa. Siellä he ilmoittavat tarjolla olevista vanhenevista lääkkeistä tai kyselevät harvinaisista lääkkeistä. Siten lääkkeet saadaan potilaille nopeasti, mahdollisimman vähin kustannuksin ja ilman suurta hävikkiä.

Tarvittaessa farmaseutit voivat ottaa yhteyden esihenkilöinä toimiviin proviisoreihin. 

Putkinen kehuu omaa esihenkilöään proviisori Miia Kalliota ja jakaa samalla tunnustusta esihenkilöille laajemminkin.

– Esihenkilöillä on tärkeä rooli osana tiimiä. Esimerkiksi Miia huolehtii omista tiimiläisistään tosi hyvin. Jos minua askarruttaa jokin asia, voin ottaa häneen yhteyttä. Sen jälkeen mietimme asiaa yhdessä ja jatkamme eteenpäin.

Osastofarmaseutit eivät ole HUSissa organisoituneet sairaaloittain vaan toimialoittain, joten Miia Kallion neurologian- ja neurokirurgianosaston tiimiläiset työskentelevät neljässä eri paikassa: Jorvissa, Peijaksessa, Meilahdessa ja Siltasairaalassa.

Kallion mukaan osastofarmaseutit ovat saaneet osastoilta huippuhyvää palautetta ja palveluille on enemmän kysyntää kuin mitä on tarjolla. 

Taloustilanne rajoittaa palvelujen lisäämistä, mutta paikalleen ei ole jääty polkemaan. Esimerkiksi Meilahden ja Hyvinkään sairaaloiden päivystyksissä farmaseutit ovat aloittaneet potilaiden haastattelut myös iltavuorossa.

– Osastofarmasia tuottaa tutkitusti sekä taloudellisia että laadullisia hyötyjä. Osastofarmasian avulla voidaan ehkäistä lääkityspoikkeamia ja sitä, että potilaat joutuvat uudelleen sairaalaan, Kallio sanoo.Osastofarmasia HUS Apteekissa

  • Jorvissa ja Espoon sairaalassa työskentelee 25 osastofarmaseuttia. 
  • Osastofarmaseuttien palveluita käyttävät esimerkiksi teho-osasto, kardiologian osasto, keuhkosairauksien osasto, neurologian vuodeosasto, päivystys ja poliklinikat.
  • Osastofarmaseuttien lisäksi Jorvissa työskentelee 16 farmaseuttia lääketoimituksessa, koneellisessa annosjakelussa ja lääkevalmistuksessa.
  • HUS Apteekissa työskentelee yhteensä noin 200 osastofarmaseuttia. Muissa tehtävissä HUS Apteekissa työskentelee noin 100 farmaseuttia ja 50 proviisoria.