Oveen voi aina koputtaa

Kun apteekkarin ja luottamusmiehen välillä on avoin keskusteluyhteys ja molemminpuolinen luottamus, hankalistakin asioista voidaan keskustella.

Jos Hervannan apteekin luottamusmies, farmaseutti Hannamari Partala haluaa kysyä jotakin työnantajalta, hän voi aina koputtaa oveen tai nykäistä apteekkari Antti Mäkisaloa hihasta. Koskaan ei tarvitse jännittää tai pelätä, miten asia mahdetaan tällä kertaa ottaa vastaan.

– Meillä on hyvä ja avoin keskusteluyhteys. Anttia voi lähestyä asiassa kuin asiassa, Partala sanoo.

Mäkisalo hymyilee ja nyökkää vieressä. Hän on tuoreena apteekkarina pyrkinyt korostamaan, että asioista voidaan keskustella hyvin matalalla kynnyksellä.

Hervannan apteekin työyhteisö on melko pieni, kymmenkunta henkilöä, joten apteekkari voi viestiä asioita suoraan henkilökunnalle.

– Pidän kuitenkin Hannamarin ajan tasalla apteekin asioista ja luotan siihen, että hän vastavuoroisesti kertoo minulle, jos työyhteisössä nousee esille asioita, joista minun tulisi tietää, Mäkisalo sanoo.

Olennaista on, että tieto kulkee molempiin suuntiin. Silloin kummankaan ei tarvitse miettiä, mitä toinen mahdollisesti pohtii tai suunnittelee.

Muutto oli yhteinen rutistus

Antti Mäkisalo aloitti apteekkarina Hervannassa reilu vuosi sitten. Ensi töikseen hän ryhtyi suunnittelemaan apteekin muuttoa uusiin, Duon kauppakeskukseen remontoitaviin tiloihin. Vanhat tilat tien toisella puolella olivat käyneet ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi.

– Aiemmin tarvittiin vain yhdet lastenvaunut ja tila oli jumissa. Uudet tilat suunniteltiin niin, että joka puolella pääsee kulkemaan esteettömästi esimerkiksi vaunujen tai rollaattorin kanssa, Mäkisalo esittelee.

Apteekin henkilökunta oli mukana suunnittelemassa uusia tiloja, kalusteiden sijoittelua ja ergonomiaa. Suunnitelmat ja pohjapiirustukset olivat kaikkien nähtävillä, ja niitä sai kommentoida vapaasti.

– Oli tosi kiva, että pääsimme alusta asti tilojen suunnitteluun mukaan, Partala hymyilee.

Mäkisalo puolestaan kiittää apteekin henkilökuntaa sitoutumisesta yhteiseen ponnistukseen. Marraskuussa toteutunut muutto oli iso rutistus, mutta se vietiin onnistuneesti maaliin yhdessä.

– Olen työnantajana iloinen ja ylpeä koko henkilökunnasta. Kaikki tekivät töitä yhdessä työtunteja säästämättä, hän kehaisee.

Ei vain sanahelinää

Mäkisalolle on apteekkarina tärkeää henkilökunnan tasapuolinen kohtelu, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Työn puitteiden tulee olla kunnossa ja työnkuvien sekä vastuualueiden selkeitä.

– Kun henkilökunta voi hyvin työssään, yrityskin toimii paremmin, Mäkisalo kiteyttää.

Apteekin yhteishenkeä vahvistetaan esimerkiksi yhteisellä vapaa-ajan tekemisellä. Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen kohtelee toisia kunnioittavasti päivittäisessä työssä ja kanssakäymisessä.

Partalan mukaan työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole Hervannan apteekissa vain sanahelinää, vaan se näkyy käytännön teoissa.

– Antti selvästi välittää siitä, että apteekin työilmapiiri on kunnossa. Häntä oikeasti kiinnostaa, miten meillä menee, Partala kiittelee.

Pienikin asia voi olla toiselle iso

Hannamari Partala on toiminut Hervannan apteekin luottamusmiehenä vuodesta 2015. Sitä ennen hän toimi apteekin varaluottamusmiehenä ja sijaisti varsinaista luottamusmiestä tämän vanhempainvapaan aikana.

Partalan mielestä tärkein edellytys luottamusmiehelle on, että hän tulee ihmisten kanssa toimeen. Lisäksi hän tarvitsee taitoa kuunnella muita, keskustella ja katsoa asioita monelta kantilta.

– Olemme kaikki niin erilaisia: jokin asia voi olla toiselle pieni ja toiselle puolestaan iso. Asioita pitää osata laittaa mittasuhteisiin ja tunnistaa ne ongelmat, joihin pitää oikeasti puuttua.

Edellisen apteekkarin aikana apteekissa nousi esille tilanteita, joiden ratkomisessa tarvittiin luottamusmiehen apua.

– Silloin ei auttanut muu kuin ottaa asia puheeksi ja käydä se yhdessä lävitse, Partala toteaa.

Työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin Partala on perehtynyt Farmasialiiton järjestämillä kursseilla. Hän osallistuu vuosittain myös alueellisille luottamusmiespäiville, joilla käsitellään ajankohtaisia aiheita ja tavataan kollegoja.

– Koen luottamusmiehen tehtävän erittäin antoisaksi. Tässä saa lisää näkökulmaa omaankin työhön, kun kuulee, miten asioita tehdään muualla.

Apteekin luottamusmiehen ei tarvitse pärjätä yksin, vaan apua saa tarvittaessa Farmasialiiton työsuhdeneuvonnasta. Lisäksi asioita voi pohdiskella muiden luottamusmiesten kanssa suljetuissa Fimnet- ja Facebook-ryhmissä.

Ylityökielto ei sotkenut arkea

Kuluneena talvena apteekkialalla käytiin tiukkoja työehtosopimusneuvotteluja, joita Farmasialiitto pyrki vauhdittamaan lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla.

Hervannan apteekissa elettiin kuitenkin tavallista arkea.

– Meillä ylityökielto ei näkynyt käytännössä millään tavalla. Työvuorolistat ja miehitykset on tehty niin, että meillä on riittävästi ja riittävän pitkään porukkaa paikalla, Partala sanoo.

Asiasta toki keskusteltiin luottamusmiehen ja apteekkarin kesken. Yhdessä todettiin, että tilanne on nyt tämä ja sen mukaan eletään.

Uusi Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus antaa lisää mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Jo tähän saakka palkankorotuksissa on ollut apteekkikohtainen erä, jolla voidaan palkita työntekijöitä hyvästä työsuorituksesta. Jatkossa myös työajasta voidaan apteekissa sopia aiempaa joustavammin.

Mäkisalo suhtautuu mahdollisuuteen myönteisesti, vaikka Hervannan apteekissa ei olekaan juuri nyt tarvetta uusiin järjestelyihin.

– Yritykset ja toimintaympäristöt ovat erilaisia, joten on hyvä, että toimintaan tulee lisää joustavuutta. Myös luottamusmies voi ottaa näitä asioita esille, jonka jälkeen voimme yhdessä keskustella ja neuvotella aiheesta, Mäkisalo toteaa.

Partala nyökkää vieressä. Paikallinen sopiminen on hänen mukaansa apteekille mahdollisuus, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Tärkeintä on avoimuus

Kun Mäkisaloa ja Partalaa kuuntelee, käy selväksi, että apteekkarin ja apteekin luottamusmiehen välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus ja arvostus. Kun toinen aloittaa lauseen, toinen on pian täydentämässä sitä.

Molemmat vakuuttavat, että myös hankalista asioista voidaan keskustella, jos sellaisia tulee eteen. Kun keskusteluyhteys on valmiiksi auki, vaikeitakin asioita on helpompi käsitellä.

– Jos eteen tulee tilanteita, jotka vaativat luottamusmiehen läsnäoloa, käymme yhteisen pöydän ääreen ja haemme yhdessä ratkaisua. Tärkeintä on avoimuus puolin ja toisin, jotta asiat eivät jää turhaan hautumaan ja hiertämään, Mäkisalo sanoo.

– Olennaista on, että ongelmat otetaan esille. Muuten ne voivat paisua isommiksi kuin on tarkoitus, Partala lisää.

Keskustelua helpottaa myös se, että Mäkisalo on apteekissa paljon paikalla. Usein hänet näkee reseptintoimitustiskissä apteekin proviisorin ja farmaseuttien rinnalla.

Ja vaikka apteekkari olisi omassa huoneessaan, oveen voi aina koputtaa.