Parempaa palkkaa

Vuoden 2019 palkkakyselyn mukaan teollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevät ovat tyytyväisimpiä palkkaansa. Kunta-alalla 42 prosentilla vastaajista palkkausta on tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan apteekkisektorilla farmaseuttien mediaanipalkat jopa laskivat, vaikka suurin osa saa taulukkopalkkaa parempaa liksaa.

Palkkakysely toteutettiin syksyllä 2019, ja kohderyhmänä olivat työssä olevat Farmasialiiton jäsenet. Aiempien vuosien tapaan palkkakyselyyn osallistui yhteensä noin 900 jäsentä.

Apteekkisektori

Farmaseutin säännöllisen työajan mediaanipalkka syyskuussa 2019 oli 3 008 euroa kuukaudessa. Vuotta aiemmassa kyselyssä mediaanipalkka oli 3 036 euroa kuukaudessa. Proviisorin mediaanipalkka oli 4 164 euroa kuukaudessa ja vuotta aiemmin 4 122 euroa kuukaudessa.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen taulukkopalkkaa parempaa palkkaa kertoo ansaitsevansa 75 prosenttia vastanneista (65 % vuonna 2018). Taulukkopalkan lisäksi työntekijöille
maksetaan apteekkikohtaista erää tai henkilökohtaista lisää tai muuta palkanlisää. Palkanlisän mediaani laski edellisvuodesta. Syyskuussa 2019 palkanlisän mediaani oli 150 euroa, kun se vuotta
aiemmin oli 169 euroa.

Proviisoreista 38 prosentille maksetaan työehtosopimuksen palkkataulukon mukaista palkkaa (53 %:lle vuonna 2018). Positiivista kehitystä osoittaa se, että 51 prosenttia proviisoreista ilmoitti saavansa taulukkopalkan lisäksi henkilökohtaista lisää, kun vuotta aiemmin henkilökohtaista lisää sai 34 prosenttia.

Kuntasektori

Farmaseutin säännöllisen työajan mediaanipalkka syyskuussa 2019 oli 2 878 euroa kuukaudessa. Vuoden 2018 palkkakyselyssä mediaanipalkka oli 2 772 euroa kuukaudessa. Proviisorin mediaanipalkka oli 4 087 euroa kuukaudessa, kun se vuonna 2018 oli 3 931 euroa kuukaudessa.

Positiivista on se, että 42 prosentilla kyselyyn vastanneista palkkausta on tarkistettu viimeisen vuoden aikana. Palkantarkistuksen perusteena oli mainittu muun muassa palkkaharmonisointi,
palkkaliukumat, yleiskorotukset, työn vaativuuden arviointi, paikallinen järjestelyerä ja työaikamuutos.

Teollisuus ja tukkukauppa

Lääketeollisuudessa farmaseutin mediaanipalkka vuonna 2019 oli 4 273 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 3 717 euroa/kk ja vuonna 2017 3 421 euroa/kk). Proviisorin mediaanipalkka vuonna 2019 oli 4 926 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 4 796 euroa/kk ja vuonna 2017 4 560 euroa/kk).

Lääketukkukaupassa farmaseutin mediaanipalkka oli 4 016 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 3 496 euroa/kk ja vuonna 2017 3 421 euroa/kk). Proviisorin mediaanipalkka lääketukkukaupassa vuonna 2019 oli 5 250 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 5 050 euroa/kk ja v. 2017 5 020 euroa/kk).

Valtio-, Kela- ja yliopistosektori

Määräaikaisten työntekijöiden osuus on huomattavasti korkeampi kuin muilla sektoreilla. Jos määräaikaisen työsuhteen peruste ei ole selkeä ja työvoiman tarve on käytännössä pysyvä, työntekijän on syytä ottaa asia puheeksi esimiehen tai työpaikan luottamusmiehen kanssa.

Farmaseutin mediaanipalkka oli Kelassa 3 235 euroa kuukaudessa (vuonna 2018 2 828 euroa/kk). Yliopiston palveluksessa proviisorin mediaanipalkka oli vuonna 2019 2 927 euroa kuukaudessa, kun se vuota aiemmin 2018 oli 3 500 euroa kuukaudessa. Valtion palveluksessa työskentelevien jäsenten osalta palkkakyselyssä ei saatu riittävästi palkkatietoja.

Miten voit vaikuttaa palkkaasi?

› Neuvottele rekrytointitilanteessa palkka, johon voit olla tyytyväinen ja joka vastaa osaamistasi ja kokemustasi.
› Tutustu työnantajasi noudattamaan palkkapolitiikkaan, palkkausjärjestelmään ja palkkaustasoon. Keskustele asiasta esimiehen, kollegoiden tai luottamusmiehen kanssa.
› Tutustu palkkatilastoihin ja -suosituksiin.
› Pyydä palkankorotusta ja perustelu palkkatoiveesi huolellisesti.
› Jos tehtäväsi muuttuvat vaativammiksi tai vastuu kasvaa, ota puheeksi palkkauksen tarkistaminen.
› Perustele palkkausesitystäsi tehtäväsi vaativuudella. Vaativuutta lisääviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi työn edellyttämä osaaminen, lisätehtävä ja -vastuu, esimiesasema, työn edellyttämät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä työolosuhteet.
› Jos hankit lisää osaamista, josta on olennaista hyötyä tehtävässäsi. Perustelu palkantarkistuspyyntö osaamisellasi.
› Jos palkkauksessasi on epäkohta tai se on jäänyt jälkeen palkkauskehityksestä, ota asia esille esimiehesi tai työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.
› Ota palkkausasiasi esille palkka- tai kehityskeskustelussa.
› Pyri saamaan palkankorotusesitykseesi aina vastaus tai tieto päätöksestä.
› Jos palkantarkistusesityksesi ei johda palkankorotukseen, keskustele esimiehesi kanssa, miten voit jatkossa vaikuttaa työsuorituksellasi, osaamisellasi ja kokemuksellasi palkkauksen kehitykseen.