Perheyrityksessä työskentelevä: Kuulutko oikeaan työtömyyskassaan?

Perheen omistamassa yhtiössä työskenteleminen voidaan työttömyysturvan näkökulmasta katsoa yrittäjyydeksi.

Päätointaan varten YEL- tai MYEL-vakuutusvelvolliset katsotaan aina työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiksi. Työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien lisäksi tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet.

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei vielä tee kenestäkään yrittäjää. Jos yritystoiminta on sivutoimista palkkatyön ohessa, kannattaa työttömyysturva yleensä järjestää palkansaajakassan kautta.

Omistusosuus ja asema vaikuttavat tulkintaan

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrityksen osaomistaja ja yrittäjän perheenjäsen, jos hän omistaa yksin vähintään 15 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa
vähintään 30 prosenttia yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa, kuten toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Yrittäjäksi katsotaan myös henkilö, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään puolet yhtiöstä, jossa hän työskentelee työntekijänä.

Osuuskunnassa, jossa on enintään kuusi jäsentä ja jossa kaikilla jäsenillä on yhtä suuri äänimäärä, katsotaan tällainen osuuskunnan jäsen yrittäjäksi. Hänellä katsotaan olevan osuuskunnassa johtava asema ja yli 15 prosentin määräysvalta, vaikka hän ei olisikaan osuuskunnassa johtavassa asemassa eli toimisi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Pienikin omistusosuus voi tehdä yrittäjän

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Työttömyysturvan järjestämisen osalta on syytä huomioida, että perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsotaan aikaisemmasta poiketen 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajiksi. Yrittäjän ei-omistavien TyEL-vakuutettujen perheenjäsenten on tullut siirtyä palkansaajakassaan viime heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi kuitenkin tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta.

Lakimuutos ei koske niitä, joilla on pienikin omistusosuus perheen yrityksestä. Tällöin henkilö katsotaan edelleen työttömyysturvassa yrittäjäksi. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä ja ovat näin ollen yrittäjiä myös eläkejärjestelmän näkökulmasta (YEL-vakuutetut).

Muista!

Perheyrityksessä työssä olevien ja yrityksen osakkeita omistavien kannattaa ehdottomasti varmistaa työttömyysturvansa ja se, että he ovat oikeassa kassassa jäseninä. Jos jäsenmaksu on maksettu väärään kassaan, ei oikeutta työttömyysturvaan synny.

Muista siis päivittää jäsentietosi ja pohtia kassajäsenyytesi aina, kun olosuhteissasi tapahtuu muutoksia. Tässä sinua auttavat työttömyyskassan ja liiton asiantuntijat.