Pidetään osaaminen ajan tasalla

Oman osaamisen kehittäminen on paitsi jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus, myös keino löytää työstä aina uusia näkökulmia.

Kehittyvät lääkehoidot, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja kliinisen farmasian kehittyminen tuovat uusia osaamistarpeita farmasian alan ammattilaisille. Lääkehoidon arviointiosaamisesta on myös muodostumassa osa farmasian perusosaamista. Asioiden hallitseminen edellyttää farmasian ammattilaisilta jatkuvaa oppimista.

Farmasialiiton koulutuspolitiikan ja urapalvelujen asiantuntija Sanna Passi muistuttaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on lakiin kirjattu velvollisuus pitää osaamisensa ajan tasalla. Työnantajan on puolestaan annettava mahdollisuus osaamisen kehittämiseen.

Jatkuvaa oppimista

Jatkuva oppiminen tarkoittaa osaamisen kehittymistä ja kehittämistä läpi koko elämänkaaren.

– Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, joista kaikki eivät vaadi yhdellä kertaa suuria ponnisteluja. Pitää myös muistaa, että suuri osa osaamisen kehittymisestä ja oppimisesta tapahtuu työssä.

Passi kehottaa farmasian ammattilaisia pohtimaan omaa osaamistaan ja sen kehittämistä säännöllisin väliajoin.

– Mikä on kehittämistä kaipaava osaamisalue tai asia? Mikä on tavoite? Entä miten kyseistä osaamista voisi kehittää – koulutuksella, osallistumalla webinaariin vai esimerkiksi lukemalla? Mikä olisi sopiva aikataulu ja miten edistymistä voi seurata?

Passin mukaan systemaattinen lähestymistapa auttaa jatkuvan oppimisen haasteen taklaamisessa.

Laaja kirjo oppimisen tapoja

Koulutuksen lisäksi tarjolla on laaja valikoima muita oppimisen tapoja. Tarpeet oppimiselle voivat muuttua nopeasti, joten Passin mukaan suunnitelmia tehdessä kannattaa pitää mielessä tietty jousto ja ketteryys.

– Osaamistaan voi kehittää esimerkiksi lukemalla juuri uudistuneen Käypä hoito -suosituksen työpäivän aikana tai tutustua markkinoille tulleeseen uuteen lääkkeeseen.

Samalla tavoin voi päivittää tietojaan jonkin lyhytkestoisen koulutuksen avulla.

– Esimerkiksi webinaariin osallistuja saattaa kiinnostua tarkastelussa olevan sairauden hoidosta laajemmin ja löytää verkkokoulutuksen tai pidempikestoisen koulutuskokonaisuuden, johon menee oppimaan uutta ja päivittämään tietojaan.

Isoja osaamisen kehittämistarpeita saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun haluaa pätevöityä lääkehoidon kokonaisarviointiin tai siirtyä osastofarmasian tehtäviin. Se vaatii mahdollisesti jo pidempikestoista syventymistä kyseiseen erityisosa-alueeseen.

– Syvällisessä oppimisessa auttaa keskustelu muiden kanssa. Ryhmässä oppimiselle on tällöin oma paikkansa. On tärkeää päästä välillä kuulemaan muiden mietteitä ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssaan.

Passi kehottaa ottamaan häneen yhteyden, mikäli haluaa keskustella oman osaamisen kehittämisestä.

– Oppimisen eri muodoille on oma paikkansa osaamisen kehittämisen työkalupakissa. Autan mielelläni löytämään sinulle sopivan tavan kehittää osaamistasi farmasian ammattilaisena, Sanna Passi sanoo.

Osaamistaan voi kehittää monella tapaa

Olen Anu Pitkonen. Työskentelen sosiaalipalveluja tuottavassa Attendo Oy:ssä lääkitysturvallisuuden asiantuntijana.

Työssäni koulutan ja ohjeistan Attendon henkilökuntaa lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Vastuullani on myös sisäisten lääkehoidon auditointien suunnittelu ja Attendon lääkehoitosuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa kommentoin yksiköidemme lääkehoitosuunnitelmia. Lisäksi käyn yksiköissä säännöllisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Työskentelin Savonlinnan keskussairaalan ja Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaala-apteekeissa proviisorina yhteensä noin kahdeksan vuotta. Ennen nykyistä pestiä työskentelin Ylä-Savonsotessa kliinisen farmasian asiantuntijana.

Olen Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito -jaoston jäsen. Kokouksissa kuulen alan ajankohtaisista asioista.

Työskentely farmasialiiton LHAport folioiden arviointiryhmässä auttaa ylläpitämään omaa ammattiosaamista.

Työskennellessäni kliinisen farmasian asiantuntijana ohjasin LHA-pätevyyttä hakevia farmasisteja. Tällä hetkellä kanssani kulkee Erko-opintoja suorittava henkilö tutustumassa työhöni. Tällainen yhteistyö on varsin opettavaista ja innostavaa.

Olen saanut uusia ideoita myös osallistumalla Farmasialiiton sairaala- ja terveyskeskusfarmasian koulutuspäivien järjestelyihin.