Pitkäjänteistä työtä farmasian opiskelijoiden hyväksi

Lohjan 1. apteekki on koulutusmyönteinen ja oppiva organisaatio. Harjoitteluun tulevat farmasian opiskelijat otetaan ilolla vastaan. Tavoitteena on kouluttaa tulevat farmaseutit mahdollisimman hyvin.

A siakkaat ovat tottuneet siihen, että Lohjan 1. apteekissa työskentelee farmasian opiskelijoita. Eräskin asiakas kiitteli viime kesänä Lohjan Facebook-sivuilla iloista, viitsivää ja huumorintajuista opiskelijaa, joka pelasti hänen päivänsä – ja eilisenkin!

Lohjan 1. apteekki valittiin marraskuussa Vuoden opetusapteekiksi. Harjoittelijoita tulee Helsingin ja Kuopion yliopistoista sekä Åbo Akademista. Viimeisen vuoden aikana apteekissa on harjoitellut viisi opiskelijaa, normaalisti heitä on 2–3 vuodessa. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta kaikkia halukkaita ei voida ottaa. Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii aikaa.

Opiskelijat kiittelivät apteekkia hyvästä ilmapiiristä. Apteekkari Eeva Savela kertoo hyvän ilmapiirin näkyvän muun muassa siinä, että moni opiskelija palaa valmistuttuaan Lohjan 1. apteekkiin töihin. Lähiseudulla muilla farmasian sektoreilla työskentelevät käyvät tekemässä ilta- ja viikonloppusijaisuuksia.

– Hyvä ilmapiiri näkyy myös siinä, että opiskelijat uskaltavat kysyä ja kyseenalaistaa, harjoitteluista vastaavat proviisorit Elina Järvinen ja Tiina Lehtonen kertovat.

Oppiva organisaatio

Oppiminen on kaksisuuntaista. Myös ohjaajat oppivat opiskelijoilta, jotka haastavat katsomaan asioita uusista näkökulmista. Yliopisto-opiskelijoilla on hallussaan alan tuorein tieto.

Eteen tulee välillä kysymyksiä, johon proviisoritkaan eivät osaa heti vastata. Silloin asioita selvitetään yhdessä.

– Meillä on oppiva organisaatio, jossa kaikki uskaltavat ilmaista itseään vapaasti, Savela vakuuttaa.

– Opiskelijat hyötyvät siitä, että me työntekijät olemme erilaisia ja meillä on erilaisia vahvuuksia. Ei ole olemassa aina vain yhtä tapaa tehdä oikein, Lehtonen sanoo.

Opetus räätälöidään yksilöllisesti

Savela palkkaa opiskelijan töihin usein jo siinä vaiheessa, kun tämä käy sopimassa harjoittelusta. Hän pääsee tutustumaan apteekkiin teknisenä työntekijänä ennen harjoittelujakson alkua.

Harjoittelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma yliopiston oman harjoittelukirjan ja opiskelijan taustan perusteella. Järvinen ja Lehtonen suunnittelevat opiskelijan tarpeista käsin, mitä opiskelijalle opetetaan, ja kuka häntä mihinkin perehdyttää.

Koko henkilöstö kosmetologeja ja vuokratyöntekijöitä myöten osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen. Lohjan 1. apteekissa työskentelee 17 henkeä.

Opiskelijoilla on pääsääntöisesti hyvät valmiudet harjoitteluun tullessaan, mutta myös opiskelijan persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten häntä ohjataan. Jollain on paljon kokemusta asiakaspalvelusta, toisella ei lainkaan. Joku on saattanut olla vuosia teknisenä työntekijänä apteekissa.

– Osaamme suhteuttaa opetuksen harjoittelijan näköiseksi, Järvinen kertoo.

Osa opiskelijoista suorittaa molemmat opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot samassa apteekissa. Järvinen ja Lehtonen järjestävät heille mahdollisuuden vierailla Lohjan sairaalassa tai hoivakodissa, jotta he saavat mahdollisimman kattavan kuvan myös apteekin tekemästä yhteistyöstä.

Laaja ja monipuolinen kuva työstä

Lohjan 1. apteekki on toiminut opetusapteekkina liki 20 vuotta. Eeva Savelan ensimmäinen harjoittelija tuli apteekkiin yläasteen työelämään tutustumisjaksolla ja opiskeli myöhemmin farmaseutiksi.

– Tämä on pitkäjänteistä työtä, joka kannattaa aloittaa aikaisin. Tavoitteemme on saada alalle mahdollisimman hyviä farmaseutteja, Savela sanoo.

– Pyrimme antamaan laajan ja monipuolisen kuvan farmaseutin työstä, Järvinen jatkaa.

Farmaseuttien kautta on kiirinyt tietoa myös toisenlaisista harjoittelupaikoista. Kerran Lohjan 1. apteekkiin tuli töihin vasta valmistunut farmaseutti, jota oli seisotettu molemmissa harjoittelupaikoissaan kassalla. Eeva Savela antoi asiasta tiukkaa palautetta yliopistolle.

Onnistumisen kokemuksia

Lohjan 1. apteekki on tehnyt tutkimukseen liittyvää yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ja ollut mukana projekteissa, joista on syntynyt kaksi väitöstutkimusta. Savela itse ohjaa väitöstutkimuksia ja pro gradu -töitä.

Opetusapteekiksi pääseminen vaatii kriteereiden täyttymisen ja luvan saamisen. Kriteerejä ovat muun muassa harjoittelun suunnitelmallisuus, oppilaan perehdyttäminen ja tavoitteiden toteuttaminen.

Yliopistot järjestävät keskustelutilaisuuksia opetusapteekeille ja pitävät ne kartalla harjoituskirjoihin tehdyistä muutoksista. Savela on tyytyväinen yhteistyöhön.

Hänestä Lohjan 1. apteekin saama palkinto on osoitus pitkäjänteisestä työstä. Apteekki on saanut jo pidempään hyvää palautetta opiskelijoilta.

– Ei tätä palkintoa ensimmäisen vuoden jälkeen saa, vaikka toimisi kuinka hyvin.

Opiskelijat kiittelivät harjoittelupaikkaansa erinomaisesta opiskelijoiden perehdyttämisestä, koko työyhteisön panosta opiskelijoiden ohjaamiseen. He kokivat harjoittelujaksojen aikana monia onnistumisia.