Poikkeuksellinen vuosi kohta paketissa

Farmasialiiton vuotta 2020 ovat värittäneet suuri organisaatiomuutos, tiukat työehtosopimusneuvottelut ja tietenkin korona.

Farmasialiitossa toteutettiin vuonna 2020 organisaatiouudistus. Farmasialiiton rinnalla alkoi toimia Farmasialiiton Palvelut Oy.

– Uusi yhtiö lisää jatkossa palvelutarjontaa jäsenille. Suunnitelmissa on monia uusia hyödyllisiä lisäpalveluita, Farmasialiiton toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko mainitsee.

Uusi yritys luotiin verottajan linjausten vuoksi, sillä laki arvonlisäverotuksesta on selkeä ja velvoittava.

– Farmasialiiton Palvelut Oy:n kautta koulutuspalveluita voidaan tarjota myös muille kuin liiton jäsenille. Yhtiön kautta liiton ulkopuolisten on mahdollista ostaa esimerkiksi Lääkehoidon arvioinnin portfolio -palvelua, Uusi-Esko kertoo.

Koulutustarjonnasta suurin osa on kuitenkin tulevaisuudessakin suunnattu pelkästään liiton jäsenille. Uusi-Esko muistuttaa, että liiton jäsenet saavat liiton omistaman yhtiön palvelut muista poiketen huomattavan edulliseen jäsenetuhintaan.

Uuteen yhtiöön keskitetään jatkossa myös kaikki yritysyhteistyö.

– Jatkossa viranomaistehtävissä toimivien jäsenten on mahdollista osallistua Farmasialiiton järjestämään koulutukseen, koska Farmasialiitto ry:n toiminnassa ei ole enää mukana kaupallisia sponsoreja.

Hyvä sopimus jäsenistön avulla

Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja kertoo, että liiton toiminnassa painottuu jatkossakin jäsenistön edunvalvonta.

– Liitto tekee edunvalvontaa työmarkkinoilla sekä ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa jäsenistön hyväksi, Kataja sanoo.

Hänen mukaansa alkuvuotta 2020 leimasivat tiukat neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

– Neuvotteluja oli lokakuusta 2019 alkaen lähes viikoittain. Joulukuun tienoilla niitä jouduttiin vauhdittamaan lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla. Kieltojen käytännön toteuttaminen oli melkoinen puristus, mutta se vauhditti prosessia. Jäsenistöllemme ja neuvottelijoille kuuluu iso kiitos neuvotteluiden lopputuloksesta.

Kataja arvioi, että 10. tammikuuta päätökseen saatujen neuvottelujen lopputulosta voi pitää hyvänä verrattuna muihin aloihin.

– Työnantaja halusi sopimukseen mukaan kikyn mukaisen työajan pidennyksen, mutta saimme torjuttua tämän. Jäsenemme kokivat kiky-tunnit hyvin epäoikeudenmukaisiksi. Työehtosopimuksiin saatiin myös palkankorotukset kahdelle vuodelle, yhteensä 3,6 prosenttia. Korotusprosentti on hieman suurempi kuin muilla aloilla, Kataja sanoo.

Turvatoimet käyttöön koronan vuoksi

Farmasialiiton toimintaa on vuonna 2020 leimannut Covid-19.

– Liitossa otettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön etätapaamiset ja mittavat turvatoimet. Vuoden aikana pidetyt koulutukset ja tapaamiset siirtyivät pääosin nettiin. Olemme halunneet tehdä oman osuutemme, jotta lääkehuollon toimivuus ei tartuntojen vuoksi vaarantuisi. Sen vuoksi kaikkien kontaktien määrä minimoitiin, Uusi-Esko kertoo.

Hän lisää, että myös jäsenten järjestämät tilaisuudet aluetasolla on toteutettu etänä ja ulkoilmatapahtumina.

Koronan myötä liiton työsuhdeneuvontaan tulleiden yhteydenottojen määrä moninkertaistui. Jäsenet kysyivät erityisesti lomautuksista ja työvuorojen uudelleenjärjestelyistä.

– Tilanteen poikkeuksellisuudesta kertoo sekin, että toukokuun lopussa peräti 45 farmaseuttia oli kokoaikaisesti lomautettuna. Kun katsotaan tilastoa aina vuodesta 2006 eteenpäin, niin farmaseutteja on ollut lomautettuna samaan aikaan korkeimmillaankin alle kymmenen, Kataja huomauttaa.

Vastuullista työtä vaikeana aikana

Farmasialiiton jäsenet, jotka työskentelevät esimerkiksi apteekeissa tai sairaaloissa, ovat joutuneet kohtaamaan koronan eturintamassa.

– Apteekeissa ja lääkehuollossa on venytty ja onnistuttu erittäin hyvin. Uskon, että monella on ollut paineita ja haasteita jaksamisen kanssa, mutta tästä huolimatta työt on tehty upean vastuullisesti, Uusi-Esko miettii.

Hän lisää, että onnistumiselle on luonut pohjaa jo aikaisemmin tehty laatu- ja turvallisuustyö: hiottu järjestelmä toimii hyvin myös kriisitilanteissa.

– Lääkkeiden saatavuusongelmatkin saatiin mallikkaasti ratkaistua. Tässä on auttanut Suomen velvoitevarastointilaki, joka on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.

Vaikuttamistyö tuottanut hedelmää

Uusi-Esko mainitsee, että liitto on tehnyt paljon töitä sen eteen, että sote-rakenteisiin saadaan lisää farmasian alan ihmisiä.

– Tämä näyttää nyt tuottavan hedelmää, vaikka työtä viranomaisten ja päättäjien kanssa toki vielä riittää, hän väläyttää.

Uusi-Esko huomauttaa, että viimeisen neljän vuoden aikana Farmasialiitto on tehnyt paljon muutoksia myös omiin toimintamalleihinsa ja palvelutarjontaansa.

– Haluamme elää tiukasti mukana ajassa ja tukea jäseniämme mahdollisimman hyvin heidän urapoluillaan. Työsuhdeneuvonnan lisäksi tarjoamme monipuolista alan koulutusta sekä urapalveluita ja mentorointeja niin opiskelijoille kuin jo työssä olevillekin.

Liitolla on myös kansainvälistä toimintaa. Liitto on mukana esimerkiksi farmasian maailmanjärjestö FIP:ssä, pohjoismaisten farmasialiittojen NFU:ssa, eurooppalaisessa sairaalafarmasiajärjestö EAHP:ssä sekä eurooppalaisessa teollisuusfarmasiajärjestö EIPG:ssä.

– Olemme mukana myös SUDDEN-hankkeessa, jossa pyritään selvittämään lääkkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia, Uusi-Esko kertoo.