Ovatko käsitteet lääkityksen tarkastus, LHA ja LHKA sinulle tuttuja?

Ovatko käsitteet lääkityksen tarkastus, LHA ja LHKA sinulle tuttuja?

Oletko käyttänyt HaiPro-työkalua?