Tarvitaanko valtakunnallisia työehtosopimuksia myös jatkossa?

Tarvitaanko valtakunnallisia työehtosopimuksia myös jatkossa?

Oletko käyttänyt HaiPro-työkalua?