Pori Karhus tehrää yhres

Vuoden Opetusapteekiksi valitussa Porin Karhu Apteekissa koko henkilökunta osallistuu harjoittelijan ohjaamiseen.

Kun farmasian opiskelija Linda-Ellen Rytkölä oli opintojensa ensimmäisellä harjoittelujaksolla Porin Karhu Apteekissa, häneltä tiedusteltiin koirien korvaliimaa.

– Asiakas kertoi, että hänen shelttinsä oli menossa koiranäyttelyyn. Väärällä tavalla törröttävät korvat oli saatava edustuskuntoon.

Rytkölä hämmentyi aluksi, mutta kysyi sitten neuvoa farmaseuteilta. Hän kuuli, että tarkoitukseen on käytetty ainakin korvan sisäpintaan kiinnitettävää vahaa.

– Minun oli aina helppo kysyä apteekin työntekijöiltä mitä tahansa – eikä sekään haitannut, jos jotain asiaa kysyi pariinkin kertaan.

Rytkölä lisää, naurahtaen, että yliopistossa ei ole ollut omaa kurssia koirien korvaliimoista.

Tasavertaisia työyhteisön jäseniä

Kiittävän opiskelijapalautteen perusteella Porin Karhu Apteekki on valittu tänä vuonna Vuoden opetusapteekiksi. Valinnasta päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä.

Harjoittelusta vastaava proviisori Jenna Koskiranta kertoo, että heillä opiskelijat otetaan tasavertaisina jäseninä työyhteisön jäseniksi.

– Ideanamme on, että koko apteekin henkilökunta – meitä on 25 henkeä – osallistuu harjoittelijoiden ohjaamiseen.

Erityisesti opiskelijoita ovat tukeneet ja neuvoneet heidän ”kummifarmaseuttinsa” Heidi Kuosku ja Outi Kurittu.

– Olemme pyrkineet olemaan lähellä, rohkaisemaan ja neuvomaan, Kurittu sanoo.

– Yleensä opiskelijoita jännittää aluksi aika paljon. Mutta on ollut hienoa huomata, miten pikkuhiljaa heidän varmuutensa kasvaa ja he iloitsevat siitä, kun saavat soveltaa teoriaa käytäntöön, Koskiranta kertoo.

Porin Karhu Apteekissa harjoittelee vuosittain 1–3 Helsingin tai Itä-Suomen yliopistosta tulevaa opiskelijaa. Suurimmalla osalla on jo aikaisempia siteitä paikkakunnalle.

Kunnon perehdytys

Porin Karhu Apteekki on saanut hyvää palautetta esimerkiksi harjoittelijoiden perehdyttämisestä.

Opiskelijan harjoittelun runkona toimii yliopiston laatima opetussuunnitelma. Opiskelija laatii myös yhdessä apteekin harjoitteluvastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tiedoista ja taidoista, joita hän haluaisi erityisesti kartuttaa.

– Käyn opiskelijan kanssa kehityskeskustelun harjoittelujakson puolivälissä ja sitten vielä loppupuolella. Mietimme yhdessä, mitkä asiat ovat menneet hyvin ja mihin kannattaisi vielä keskittyä, Koskiranta kertoo.

Mikäli ensimmäiselle harjoittelujaksolleen tulevalla opiskelijalla ei ole aikaisempaa kokemusta apteekkimaailmasta, perehdytys alkaa apteekin takahuoneessa logistiikasta.

– Tämän jälkeen siirrytään itsehoitotuotteisiin. Reseptin toimituksen maailmaan kurkistetaan jo hieman ensimmäisellä harjoittelujaksolla, mutta syvemmin siihen palataan seuraavassa harjoittelujaksossa opintojen loppupuolella, Koskiranta selittää.

Käytännössä monilla Porin Karhu Apteekin harjoittelijoista on jo entuudestaan hieman kokemusta apteekkimaailmasta.

– Usein tarjoamme harjoittelijaksi tulevalle opiskelijalle mahdollisuutta tulla meille kesätöihin jo ennen ensimmäistä harjoittelujaksoaan. Kun paikka ja työkaverit ovat tuttuja, harjoittelun aloittaminen on helpompaa, Koskiranta kertoo.

Asiakastyö tutuksi

Monet opiskelijat, myös Linda-Ellen Rytkölä, ovat halunneet oppia harjoitusjaksonaan erityisesti asiakastyötä.

– Olen tyytyväinen, että opin kertomaan itsehoitotuotteista asiakkaille lyhyesti oleelliset asian. Opin paljon jo seuraamalla sitä, miten farmaseutit toimivat ja puhuvat asiakkaiden kanssa, Rytkölä mainitsee.

Farmaseutti Kurittu lisää, että olennainen osa asiakastyötä on selvittää, mitä asiakas tarvitsee, eli oppia kysymään oikeat kysymykset.

Eli, kui helppoo se ny o saada jäyhä porilainen avaamaan sanallinen arkkunsa?

– No, kunhan porilaisen kanssa saa keskustelun avattua, niin joskus ei jutusta meinaa tulla loppua ollenkaan, Kurittu naurahtaa.

Monipuolista oppia

Opiskelijat ovat arvostaneet myös sitä, että kauppakeskuksen yhteydessä toimivassa vilkkaassa apteekissa pääsee tutustumaan monenlaisiin asiakastapauksiin. Porin Karhu Apteekilla on myös verkkoapteekki ja paljon annosjakeluasiakkaita.

– Opiskelijat pääsevät tekemään harjoittelujaksonsa aikana lääkehoidon tarkistuksia ja myöhemmin arviointeja, farmaseutti Kuosku kertoo.

Opiskelijat oppivat paljon harjoittelujaksonsa aikana, mutta myös apteekin henkilökunta oppii opiskelijoilta.

– Saamme opiskelijoilta tuoreinta tietoa yliopistomaailmasta, esimerkiksi juuri lääkehoidon arvioinneista. Ylipäätään on aina piristävää, kun taloon tulee uutta väkeä ja uusia ideoita, proviisori Jenna Koskiranta iloitsee.

Positiivinen kuva apteekkimaailmasta

Yliopistonlehtori Piia Siitonen Itä- Suomen yliopiston farmasian laitokselta miettii, että hyvässä opetusapteekissa koko työyhteisö on tietoinen harjoittelun tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa.

– Opiskelijalle harjoittelujakso tarjoaa loistavan tilaisuuden siirtää teoriaa käytäntöön. On tärkeää, että harjoitteluaikana opiskelijalle kehittyy positiivinen kuva apteekkimaailmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Opintoihin kuuluu harjoittelua kahdessa kolmen kuukauden jaksossa yhteensä puoli vuotta.

HARJOITTELUJAKSO 1:N aikana perehdytään apteekkiin työympäristönä. Opiskelija etenee logistiikasta ja takahuoneesta kohti asiakaspalvelua, usein aluksi itsehoitotuotteisiin. Jakson aikana perehdytään myös hieman reseptilääkehoitoihin ja tehdään muun muassa lääkehoidon tarkistukseen liittyviä tehtäviä.

HARJOITTELUJAKSO 2:N aikana syvennetään ykkösjakson oppeja. Silloin tutustutaan syvemmin reseptilääkehoitoihin ja tehdään myös lääkehoidon arviointitason tehtäviä. Opiskelija perehtyy apteekin tarjoamiin palveluihin, johtamiseen, talouteen sekä apteekin moniammatilliseen yhteistyöhön paikkakuntien sidosryhmien kanssa.

Ensi keväästä lähtien myös Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat saavat harjoittelun jälkeen LHA-asiantuntijuuden osana perustutkintoaan. Aikaisemmin vastaava tutkinnon uudistus on jo tehty Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluvan palkallisen harjoittelun suorittaa apteekeissa vuosittain noin 600 farmasian opiskelijaa.