Proviisorin työn viisi osa-aluetta apteekissa

Proviisori apteekissa -julkaisu uudistuu ja siirtyy verkkoon kaikkien liiton jäsenten saataville.

Mitä vastuita ja velvollisuuksia minulle kuuluu esimiehenä? Miten ylläpidän omaa ja alaisteni ammattitaitoa? Millaisin askelin apteekin toimintaa kannattaa kehittää?

Mielessä pyörii monenlaisia kysymyksiä, kun vastavalmistunut proviisori yrittää saada kokonaiskuvaa työnkuvastaan. Vastaavasti kokeneen proviisorin työnkuva voi muuttua ja samat kysymykset tulevat hänen mieleensä. Toisinaan työ pysyy entisellään, mutta henkilö kaipaa tukea päätöksenteolle tai uutta inspiraatiota oman työn kehittämiseen.

– Huhtikuussa julkaistava sivusto kertoo vastavalmistuneille, kuinka laaja-alaista työ apteekissa todellisuudessa on. Siten he saavat hyvät lähtökohdat esimiestyöhön ja valmiudet itsensä kehittämiseen. Oman osaamisen täydentäminen jatkuu läpi työuran, joten sivusto sopii myös pitkään apteekissa työskennelleille, sanoo Proviisori apteekissa -työryhmän puheenjohtaja ja proviisori Ville Kangas.

Farmasialiiton julkaisu on aiemmin ollut saatavissa pdf- ja paperiversioina. Proviisoreista koostuvan kahdeksanhenkisen työryhmän tavoitteena oli päivittää vanha teos ja tuoda se nykyaikaan.

– Julkaisu päätettiin siirtää verkkoon, jossa se tavoittaa kohderyhmän parhaiten. Tekstin määrä haluttiin pitää kohtuullisena ja ennemmin ohjata lukija lisämateriaalin, kuten alan kirjallisuuden, äärelle. Tekstien tueksi on tuotettu videoita, joissa esiintyy myös työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vankka ammattitaito ja oman osaamisen päivittäminen tuovat varmuutta apteekin hektisessä arjessa, jolloin muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida nopeasti.

– Proviisorin työ edellyttää laaja-alaista ajattelutapaa, sillä päätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon koko apteekin toiminta eikä ajatella vain yksittäisiä asioita. Sivusto toimii työkaluna kokonaisuuden hahmottamisessa ja tarjoaa tukea päätöksentekoon.

 1. Toimintaympäristö
  › digitalisaatio
  › tuotevalikoiman hallinta
  › taloushallinto
  › laatutyö
 2. Esimiestyö
  › esimiehen vastuut ja velvollisuudet
  › proviisori henkilöstöesimiehenä
  › työhyvinvointi
  › apteekin hoitaminen
  › uutena esimiehenä apteekissa
 3. Osaaminen
  › osaamisen johtaminen apteekissa
  › proviisorin urapolku apteekissa
  › perehdytys
  › itsensä johtaminen ja kehittäminen
 4. Palvelut
  › lääkehoidon ja lääkitysturvallisuuden johtaminen
  › myynnin ja markkinoinnin johtaminen
  › asiakaspalvelun ja lääkeneuvonnan johtaminen
  › lääkevalmistus
  › sidosryhmäyhteistyö
 5. Muutos ja kehitys
  › talouden ja toiminnan suunnittelu
  › strateginen johtaminen
  › proviisori palvelun kehittäjänä ja innovaattorina
  › tutkimus- ja kehittämistoiminta
  › proviisori muutosjohtajana ja projektijohtajana
Avainsanat: Proviisori apteekissa

Neuvonantaja

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Hyvää työtä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Apteekin vai kaupan hyllyltä?

Apteekkien neuvontaa ja palvelua kaiken kaikkiaan arvostetaan yhä korkealle. Silti moni poimisi mielellään itsehoitolääkkeet päivittäistavarakaupan hyllyltä ruokaostosten yhteydessä.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?