Rationaalisen lääkehoidon edistäminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Lääkkeiden järkevän käytön ongelmista on olemassa paljon tutkimustietoa. Keskeisiä haasteita rationaalisen lääkehoidon toteutumisessa on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja se, ettei sosiaali- ja terveydenhuollossa ole ajantasaista tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilas käyttää.

Farmasialiitto pitää tärkeänä monilääkittyjen ja iäkkäiden potilaiden saattamista lääkehoitojen arviointipalvelujen piiriin asiakassetelijärjestelmällä. Yksi suurimmista rationaalisen lääkehoidon toteutumisen esteistä on ollut se, ettei sosiaali- ja terveydenhuollossa ole ajantasaista tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilas käyttää. Tässäkin voitaisiin hyödyntää farmasian alan ammattilaisia muun muassa lääkehoitojen arvioinneilla, jolloin myös potilaiden lääkityslistat saataisiin ajantasaiseksi.

Farmasialiitto katsoo, että paljon puhutut lääkesäästöt tulevat nimenomaan rationaalisesta lääkehoidosta. Kun potilaan lääkitys on kunnossa ja hän voi mahdollisimman hyvin, terveydenhuollon kuormitus vähenee. Tämä näkyy yhteiskunnassa kustannussäästöinä ja potilaiden elämänlaadun paranemisena. Meidän pitää ryhtyä purkamaan turhia lääkityksiä. Näin saadaan aikaan todellisia säästöjä.

Suomen Farmasialiitto pitää seuraavan hallituksen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoohjelman kirjausten edistämistä. Mielestämme farmasian alan ammattilaisten osaamista, esimerkiksi lääkehoidon arviointia, ei tällä hetkellä hyödynnetä yhteiskunnassa täydellä kapasiteetilla.

On tärkeää varmistaa, että farmasian alan osaamista on kaikkialla, missä lääkkeitä toimitetaan ja lääkeasioita ylipäätään käsitellään.

Kommentoi

  • * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Viestisi ei näy julkisesti

Alueellinen koulutus veti 700 osallistujaa

Farmasialiiton ja Orionin perinteinen alueellinen koulutus järjestettiin 9.4. Illan aikana kuultiin astmalääkkeistä ja inhimillisestä elämästä.

Koulutustarve kasvaa kliinisen farmasian osaamistarpeiden rinnalla

Lääkehoidon asiantuntijoiden koulutus tulisi tulevaisuudessa integroida terveydenhuollon muuhun koulutukseen, professori Marja Airaksinen sanoo.

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Farmasialiitto palkkasi viime keväänä kaksi opiskelijayhdyshenkilöä toimimaan linkkinä liiton ja alan opiskelijoiden välillä. Helsingissä opiskeleva Amanda Repo ja Kuopiossa opintojaan suorittava Said Shah-Aga kertovat kokemuksistaan vuoden työskentelyn jälkeen.

Ovatko käsitteet lääkityksen tarkastus, LHA ja LHKA sinulle tuttuja?