Ravitsemus vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen

Apteekit tarjoavat yhä kokonaisvaltaisempia terveyspalveluja. Munkkiniemen Puisto Apteekissa on tarjolla ravitsemusneuvontaa, joko osana lääkehoidon ohjausta tai ihan omana palvelunaan.

– Lääkkeiden ja ruuan yhdistämisessä voi olla seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon lääkehoidon onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, proviisori Heli Bollström sanoo.

Pian elintarviketieteiden maisteriksi valmistuva Bollström on yhdistänyt farmaseuttisen ja ravitsemustieteellisen osaamisensa ja ohjeistaa asiakkaita Munkkiniemen Puisto Apteekissa erillispalveluna ravitsemukseen ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa.

– Esimeriksi Parkinsonin taudin hoitoon käytettävää Levodopaa ei saisi ottaa yhtä aikaa proteiinipitoisen ruoan kanssa, koska se haittaa lääkkeen imeytymistä. Proteiinia on kuitenkin tärkeä saada ravinnosta, ja siksi asiakkaan kanssa yhdessä mietitään, miten lääkkeen otto ja ateriointi ajoitetaan niin, että proteiinia saadaan mahdollisimman paljon, mutta lääkkeen vaikutus ei häiriydy.

Proviisori Kirsi Kaunisvesi on yhdessä Heli Bollströmin kanssa suunnitellut ravintoneuvonnan toteuttamista Munkkiniemen Puisto Apteekissa.

– Työhömme kuuluu enenevässä määrin pitää ihmisten kokonaisterveydestä huolta, ei vain pelkästä lääkehoidosta.  Ravitsemusneuvonta on hyvä lisä apteekin palveluihin. On todellinen rikkaus, että siinä pystytään ottamaan myös lääkepuoli huomioon, Kaunisvesi toteaa.

Bollström on kouluttanut myös apteekin henkilökuntaa ravitsemuksen ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

– Olemme saaneet lisää työkaluja päivittäiseen asiakaspalveluun, Kaunisvesi iloitsee.

Yksilöllisempää neuvontaa

Ravitsemusterapeutille pääseminen vaatii lähetteen. Koska Bollström ei halunnut valmistuttuaan siirtyä kokonaan uudelle uralle ja jättää lääkkeitä ja apteekkityötään, syntyi ajatus molempien toimintojen yhdistämisestä.

Maksullista ravitsemusneuvontaa on Munkkiniemen Puisto Apteekissa tarjottu nyt vuoden päivät.

– Tällainen palvelu antaa asiakkaalle aikaa ja tietoa ihan toisella tavalla kuin mitä tiskissä osaamme kertoa. Neuvonnassa voidaan rauhassa pureutua syvemmälle asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin, kertoo Kaunisvesi.

Palvelu soveltuu kaikille, niin lapsille, aikuisille kuin ikääntyville. Kuka tahansa, joka haluaa tietää, miten omaa hyvinvointiaan ja terveyttään voi parantaa oikeanlaisella ravitsemuksella, tai tukea paranemista ruokavaliolla, voi varata ajan ravitsemusneuvontaan.

– On esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä, joiden kanssa katsotaan, syövätkö he tarpeeksi. Iäkkäillä on usein ongelmana, etteivät he saa ravinnosta tarpeeksi proteiinia, joka vaikuttaa lihaskuntoon ja liikkumiseen ja sitä kautta myös kotona asumiseen, Bollström kertoo.

Tavoitteena omatoiminen ruokavalion hallinta

Ravitsemuspalvelusta on tiedotettu apteekin Facebook-sivuilla sekä paikallisessa lehdessä.

–  Aina silloin, kun huomaamme asiakkaan syövän huonosti, tai hänelle olisi sairauksien hoidossa hyötyä ravitsemusneuvonnasta, kerromme mahdollisuudesta saada ohjeistusta omassa apteekissa, Kaunisvesi sanoo.

Palvelu ei sitouta mihinkään. Ensimmäisellä kerralla kartoitetaan asiakkaan tilanne, onko tarvetta yhdistää lääkehoitoa ateriarytmiin, ateriasisällön parantamiseen tai painonhallintaan. Jos asiakas haluaa, voidaan tilannetta tarkastella jatkotapaamisilla muutaman kuukauden päästä.

Bollström pyytää asiakkaitaan ottamaan valokuvia aterioistaan tai kirjaamaan muutaman päivän syömiset. Yhdessä katsotaan, mikä niissä on hyvää, mitä voidaan parantaa. Asiakas saa neuvoja esimerkiksi siitä, miten syödään säännöllisesti ja monipuolisesti, miten saadaan sopivasti energiaa ja riittävästi ravintoaineita, ja mitä ruoka-aineita tulee mahdollisesti välttää tai suosia tiettyjen lääkkeiden yhteiskäytössä.

– Tarkoitus on, että neuvonnan tuloksena asiakas oppii itse koostamaan ruokavalionsa.

Tutkittua tietoa

Bollström korostaa, että kaikki mitä asiakkaille kerrotaan, nojaa tutkittuun tietoon, ravitsemussuosituksiin.

– Ravinnosta on ohjeita ja neuvoja netti pullollaan, ja erilaisten lyhytkurssien käyneitä ravintoneuvojia tarjoamassa palveluitaan. Apteekissa emme perusta tietoa kokemukseen, vaan aina tieteelliseen näyttöön. Apteekissa palveluntarjoajan pitäisikin mielestäni olla Helsingin yliopistosta valmistunut ravitsemusasiantuntija tai Itä-Suomen yliopistosta valmistunut ravitsemusterapeutti.

Palvelun vastaanotto ja asiakkaiden myönteiset kokemukset ovat vahvistaneet käsitystä, että ravitsemusneuvonta sopii erinomaisesti apteekin palvelutarjontaan.

– Apteekki on matalan kynnyksen paikka tulla kysymään neuvoja ja hakemaan palveluita. Olemme lähellä ihmisiä ja meihin luotetaan. Uskon, että jatkossa apteekit tulevat tarjoamaan yhä enemmän vastaavanlaisia palveluita.