Sähköinen portfolio avuksi LHA-osaamisen osoittamiseen

Portfoliotyökalu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan osoittaa oma osaaminen.

Farmasian alalla on kehitetty lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolio, jonka avulla farmasian alan ammattilaiset voivat osoittaa lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa (LHA). Työkalun on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana.

Portfolion kriteerit on määritellyt Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistämisen työryhmä (AATE-ryhmä). Portfolion taustalla on lääkehoidon arvioinnin osaamistavoitteet, jotka on julkaistu Farmasialiiton tieteellisessä julkaisussa Dosiksessa vuonna 2017.

Osaamista kartutetaan eri tavoin

Farmasian alan opiskelijat saavat nykyisin lääkehoidon arvioinnin osaamisen osana peruskoulutusta. Työelämässä on kuitenkin paljon ammattilaisia, jotka hankkivat LHA-osaamisen muilla keinoin.

Täydennyskoulutuksen antaman osaamisen lisäksi farmasian alan ammattilaiset kehittävät osaamistaan muun muassa työssäoppimisen kautta, lyhyillä koulutusjaksoilla sekä erilaisissa kehittämishankkeissa ja projekteissa.

– Portfoliotyökalun avulla alan ammattilaiset voivat tunnistaa olemassa olevan osaamisensa ja saada siitä todistuksen. Se on keino osoittaa oma olemassa oleva osaaminen, kertoo Farmasialiiton koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passi.

Arviointiryhmä käy portfoliot läpi ja myöntää todistukset laadittujen kriteerien pohjalta. Kaikilla arviointiryhmän jäsenillä on lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyys.

LHA-osaamisella kasvava tarve

Passin mukaan työkalu on väline, jonka tavoitteena on saada jokainen farmasian alan ammattilainen kehittämään omaa LHA-osaamistaan. Farmasialiitto kannustaa kaikkia alan ammattilaisia kehittämään osaamistaan tällä saralla.

– Lääkehoidon arvioinneille on kasvava tarve. Lääkityksen ongelmat ovat yleisiä, ja farmasian alan ammattilaisten osaamisella voidaan varmistaa turvallista lääkehoitoa.

Portfoliotyökalu pilotoitiin aiemmin tänä keväänä. Tavoitteena on esitellä valmis työkalu marraskuun lopulla Farmasian päivillä 2019.

– Työkalu julkaistaan sen valmistuttua Farmasialiiton verkkosivustolla, jolloin se on jokaisen farmasian alan ammattilaisen käytettävissä. Verkkosivulle tulee selkeä ohjeistus portfolion täyttämiseen sekä portfolion kriteerit, Passi sanoo.

Portfolio on jaettu viiteen osioon

  1. Tehdyt Lääkehoidon arvioinnit
  2. Oman osaamisen arviointi
  3. Miten LHA-osaaminen on hankittu
  4. Yhteenveto osaamisesta ja tulevaisuuden suunnitelmat
  5. Yhteistyökumppanin lausunto

Osaamisen seuraava taso

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuuden osaamisen tunnistamista varten on syntymässä portfoliotyökalu, jolla eri tavoin hankittu osaaminen pystytään tunnistamaan. Lääkehoitojen arviointi taas on asia, jolle on vain enemmän ja enemmän tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Jopa peruskoulutuksesta tulee LHA-asiantuntijuuden osaamista. Itse näen sen myös meidän ammattikuntamme osaamisen tason nostona, joka luo lisäarvoa terveydenhoitoon ja hyvinvointiin.

Olemme koko kevään saaneet lukea vanhustenhoivassa nähdyistä rikkinäisistä hoitoketjuista sekä siellä havaituista lääkitysvirheistä. Nämä osoittavat, että meidän alan ammattilaisilla olisi käyttöä turhien lääkitysten purkamisessa. Se, että pystymme auttamaan lääkitysten purkamisessa, tuottaisi hyvinvoinnin lisäksi myös säästöjä. Nämä taas osaltaan nostaisivat meidän alan osaamisen tietoisuutta myös ympäröivän yhteiskunnan silmissä.

Tämän pitkän ajatusketjun tarkoituksena on, että Farmasialiitto näkee lääkehoitojen arvioinnin tärkeyden. Tämän takia olemme panostaneet siihen, että portfoliotyökalu rakennetaan sähköiseen ympäristöömme ja ajaneet lääkehoitojen arvioinnin toteuttamiseksi palvelusetelimallia, jotta ihmisten turhia lääkityksiä pystyttäisiin purkamaan. Samalla meidän osaaminen tulee näkyväksi.

Antti Kataja
Farmasialiiton puheenjohtaja