Sairaalafarmasiaverkosto yhteyksien luojana

Sairaalafarmasiaverkosto edistää nimensä mukaisesti sairaalassa työskentelevien farmasistien verkostoitumista. Se järjestää koulutuksia ja kehittää sairaalafarmasian roolia osana moniammatillista hoitotiimiä.

Suomen Farmasialiiton alaisuudessa toimivan sairaalafarmasia­verkoston muodostavat kaikki sairaala- ja terveyskeskusfarmasian piirissä työskentelevät sekä muut halukkaat Suomen Farmasialiiton jäsenet.

Sairaalafarmasiaverkoston tarkoitus on edistää sairaalafarmasian alalla toimivien verkostoitumista valtakunnallisesti ja alueellisesti ja kehittää sairaalafarmasiaa. Se kouluttaa sekä jakaa osaamista. Verkostoitumisen kautta edistetään sairaaloiden välistä yhteydenpitoa. Verkosto järjestää myös virkistäytymistilaisuuksia.

Sairaalafarmasiaverkosto järjestää vuosittain yhden kevät- ja yhden syyskoulutuksen sekä verkostoitumistapahtuman Farmasian Päivien yhteydessä.

Jäsenille tiedotetaan verkoston tapahtumista Fimnet-ryhmän kautta. Lisäksi sairaalafarmasiaverkostolla on omat Facebook-sivut, jonne päivitetään kuntasektorin ajankohtaiset asiat. Sairaalafarmasiaverkoston koordinaatioryhmä tekee säännöllisesti yhteistyötä Suomen Farmasialiiton kuntaneuvottelukunnan (KNK) kanssa.

Eija Ihanainen
puheenjohtaja

Ammatti: Proviisori
Työpaikka: Savonlinnan keskussairaala, sairaala-apteekki

”Lähdin mukaan verkostoon, jotta pääsisin järjestämään koulutuksia ja muita tapahtumia kuntasektorin jäsenistölle. Lisäksi verkoston kautta on ollut mukava päästä tutustumaan muihin sairaalafarmasisteihin.”

 

Väinö Vähämäki
sihteeri

Ammatti: Proviisori

Työpaikka: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkehuolto
”Haluan olla mukana järjestämässä jäsenistölle koulutustoimintaa ja verkostoitumista.”

 

Henna Minne
tiedottaja

Ammatti: Farmaseutti

Työpaikka: Kanta-Hämeen keskussairaala, sairaala-apteekki
”Olen verkoston toiminnassa, koska haluan tätä kautta tutustua uusiin ihmisiin ja tehdä
yhteistyötä alamme ammattilaisten kanssa. Haluan olla myös mukana kehittämässä sairaalafarmasiaa.”

Satu Kuukkanen

Ammatti: Farmaseutti
Työpaikka: Keski-Suomen keskussairaala, sairaala-apteekki

”Olen ollut Farmasialiiton toiminnassa mukana jo pitkän aikaa erilaisissa tehtävissä, ja tuntui luontevalta lähteä mukaan myös sairaalafarmasiaverkostoon. Mukana olo auttaa toimimista muissa tehtävissä. Liiton toiminnassa mukana olosta on tullut harrastus, jossa pääsee vaikuttamaan ja tapaa ystäviä ja tuttavia.”

 

Pilvi Moberg

Ammatti: Farmaseutti
Työpaikka: Hämeenlinnan kaupunki, vanhusten palvelut

”Verkostossa olen mukana verkostoitumisen takia. Sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai kunnissa työskenteleviä farmaseutteja ja proviisoreita on vähän verrattuna esimerkiksi hoitajiin. Itse työskentelen ainoana farmaseuttina omassa organisaatiossani. Vertaistuki ja yhteenkuuluvuuden tunne pitävät motivaatiota yllä. Samalla kuulee muiden hyviä ideoita farmasian kehittämisestä.”

Maija Niemi

Ammatti: Osastofarmaseutti

Työpaikka: Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag, Rauman lääkekeskus
(vuodeosastoilla sekä vanhuspalveluilla)

”Verkoston toiminnassa olen ollut mukana pari vuotta. Lähdin mukaan verkoston toimintaan, koska se vaikutti hyvältä tavalta tutustua sairaalafarmasiaan ja verkostoitua muiden sairaalafarmasistien kanssa.”

 

Anna Santamäki

Ammatti: Osastofarmaseutti
Työpaikka: HUS Apteekki / Osastofarmasia / Lastenklinikka (virkavapaalla 31.12.2019 saakka)

”Olen toiminut osastofarmaseuttina Lastenklinikalla vuodesta 2009, jonka aikana olen päässyt kehittämään osastofarmasiaa sekä muokkaamaan omaa työnkuvaani kliinisempään suuntaan. Olen mukana sairaalafarmasiaverkostossa, jotta minulla on mahdollisuus verkostoitua sairaalafarmasian ammattilaisten kanssa ympäri Suomen sekä päästä omalta osaltani vaikuttamaan erityisesti osastofarmasian tulevaisuuden kehittymiseen ja muokkaantumiseen vastaamaan farmasian ammattilaisten koulutusta ja erityisosaamista.”