Siirtymää hyvinvointialueen palvelukseen odotellaan epävarmoissa tunnelmissa

Palvelujen siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle tuo muutoksia terveydenhuollon ammattilaisten työnkuviin. Lapissa muutosta odotetaan hiukan jännittyneinä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille tammikuun alussa. Lapissa muutokseen tuo lisämausteensa Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan laajennushanke. Muutto uuteen sairaalaan tapahtunee tammi-helmikuun aikana.

Sairaanhoidollisten tukipalvelujen palvelujohtaja, erikoisproviisori Päivi Sova arvioi, että varsinkin kunnissa lääkekeskuksia hoitaneet farmaseutit voivat kokea epävarmuutta ja huolta muutoksen edessä.

– Lääkekeskusten farmaseutit ovat hoitaneet alueidensa lääkelogistiikan itsenäisesti. Heidän työnkuvansa muuttuu ainakin osin, kun esimieheksi tulee apteekkari. Tehtävään on nimitetty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkarina työskennellyt Riikka Vänskä, Sova kertoo.

Sovan mukaan muutos vie kokonaisuudessaan asioita myönteiseen suuntaan.

– Lääkekeskusten hoitajat saavat tuekseen ja avukseen farmasia-alan ammattilaisen. Eikä heidän tarvitse muuttaa mihinkään, vaan he saavat jäädä tuttuihin työympäristöihin omiin kotikuntiinsa.

Työnkuvat vielä epäselviä

Kaikkiaan hyvinvointialueuudistus koskee Lapissa yhteensä liki 30 farmasian ammattilaista. Joukkoon mahtuu lääkekeskusten hoitajia, farmaseutteja, proviisoreita ja apteekkareita.

– Varsinkin Lapin keskussairaalassa työskentelevien päivittäiset työnkuvat muuttuvat. Moni ei vielä tiedä, mitä työvuoroon oikeasti sisältyy. Kaikilta osin ei myöskään ole selvää, milloin uudistuksia viedään läpi, Sova sanoo.

Uudistuksen myötä Lapin keskussairaala Rovaniemellä ja Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä liittyvät samaan hyvinvointialueeseen, mikä muuttaa proviisorien työnkuvia.

– Kummassakin sairaalassa työskentelee proviisoreja, jotka tekevät ainakin osittain päällekkäistä työtä. On vielä auki, miten ne työt jaetaan.

Koulutusta uusiin tehtäviin

Kaikille farmaseuteille ja proviisoreille sekä heidän esimiehilleen annetaan koulutusta, jotta he selviävät uusista työtehtävistä.

Sovan mukaan kliinistä farmasiaa tullaan Lapin alueella lisäämään seuraavien vuosien aikana useiden henkilötyövuosien verran.

– Kliinisen työhön suuntautuville tulee paljon uuden oppimista. Hieman olen huolissani, miten ihmisten voimavarat riittävät, Sova sanoo.

Yhtenä työn sisältöä muuttavana asiana Sova nostaa esiin automaation lisääntymisen.

Esimerkiksi Lapin keskussairaalassa osastoille sijoitetaan älylääkekaappeja, jotka välittävät reaaliaikaisen tiedon siitä, mitä lääkkeitä niissä on. Sairaala-apteekeissa työskentelevät farmaseutit seuraavat tilannetta tietokonepäätteeltä ja täydentävät kaappien lääkevarastoja tarvittaessa.

Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Palvelujen siirtohankkeen valmistelu aloitettiin Lapissa helmi – maaliskuussa 2022. Muutosta suunnittelevilla ei ole ollut ainakaan liikaa aikaa.

– Hiukan varhemminkin olisi voitu lähteä liikkeelle. Jotkut asiat olisi ollut kiva saada valmiiksi aiemmin. Nythän ei esimerkiksi vielä tiedetä apteekkarien nimiä.

Sova on kuitenkin vakuuttunut, että kaikki muutokset saadaan vietyä kunnialla läpi.

– Ei ole tarkoituskaan, että ensi tammikuussa kaikki olisi toisin. Vuoden alusta aletaan vasta pikkuhiljaa muuttamaan toimenkuvia.

Isot muutokset herättävät helposti ihmisissä vastarintaa. Tunteelta tuskin vältytään tässäkään uudistuksessa.

– Ehkä tämän muutoksen voi hyväksyä paremmin, kun ajattelee, että sen yhtenä tavoitteena on yhtenäistää toimintaa hyvinvointialueella niin, että kaikille saadaan tuotettua samanlaiset palvelut.

Sova kannustaa ottamaan uudistuksen isona mahdollisuutena oman ammattiosaamisen kehittämiseen.

– Uutta tulee eteen paljon ja käytännöt muuttuvat. Hiukan jännittää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten ehtii uusia asioita oppimaan. Pieni jännitys on kuitenkin vain hyväksi, Sova sanoo.

Lapissa etäisyydet ovat pitkiä, mikä tuo yhteydenpitoon oman haasteensa. Kokouksia pidetään etäyhteyksillä. Yhteisiä tapaamisia voidaan järjestää ehkä kerran vuodessa, mutta silloinkin kaikkien saaminen yhteen on Sovan mukaan käytännön syistä epävarmaa.

– Joka tapauksessa toivon, että kukaan ei jää paikkakunnalleen omaan lokeroonsa, vaan meistä kehkeytyy yhtenäinen farmasian ammattilaisten ryhmä, Sova sanoo.

Lapin sairaanhoitopiiriin siirtyvät sote- ja pelastuspalveluiden organisaatiot:

• 17 kuntaa (Enontekiö, Inari, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Utsjoki, Ylitornio)

• Neljä kaupunkia (Kemi, Kemijärvi, Tornio, Rovaniemi)

• Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

• Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

• Oulunkaaren kuntayhtymä (Simon palvelujen osalta)

• Lapin sairaanhoitopiiri

• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

• Lapin pelastuslaitos