Yhdessä, enemmän ja suunnitelmallisemmin

Farmasian alan ammattilaiset ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa osaamisen kehittämiseen, mutta myös työnantajalta odotetaan sitoutumista. Vain noin kolmanneksessa työpaikoista osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työsopimussuhde luo velvollisuuksia niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Työsopimuksen lisäksi velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja mahdollisiin paikallisiin sopimuksiin ja -käytäntöihin sekä työpaikan ohjeisiin.