Lääkkeiden saanti takkuaa

Katkokset lääkkeiden saannissa lisäävät työmäärää terveydenhuollossa ja viranomaistoiminnassa. Ratkaisuja etsitään yhteistyöllä.

Oletko tarvinnut luottamushenkilön apua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä?