Lasten parhaaksi

Lastenklinikan osastofarmaseutti Sanna Veijalainen haluaa löytää kaiken tarpeellisen tiedon, joka voi auttaa häntä työssään. Veijalainen on verkostoitunut pohjoismaisten kollegojensa kanssa kehittääkseen lasten lääkehoitoa.