Lasten parhaaksi

Lastenklinikan osastofarmaseutti Sanna Veijalainen haluaa löytää kaiken tarpeellisen tiedon, joka voi auttaa häntä työssään. Veijalainen on verkostoitunut pohjoismaisten kollegojensa kanssa kehittääkseen lasten lääkehoitoa.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?