Opiskeluakin voi opiskella

Kohti parempaa opiskelua -verkkokurssi auttaa hallitsemaan omia opintojaan ja hyväksymään itsensä paremmin. Kun opiskelupaineet ovat paremmin hallinnassa, teho ja tuloksetkin paranevat.

Uudistus osui myllerrysten aikaan

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tutkinto-ohjelman uudistus ehdittiin aloittaa jo ennen vuoden 2016 myllerryksiä, joissa yliopiston väkeä irtisanottiin ja hallintoa keskitettiin palvelukeskuksiin.

Nimike ei ratkaise roolia

Ruotsissa apteekkia voi hoitaa proviisorin lisäksi farmaseutti tai vaikka lääketeknikko. Lääkevastaavalta kuitenkin edellytetään farmaseuttista koulutusta.

Tohtorit bisnesmaailmassa

Liike-elämässä työskentelee yhä enemmän tohtoreita. He tuovat alalle vuosien tutkimustyönsä kautta opittua sinnikkyyttä, kriittistä ajattelua ja kykyä toisen tekemän tutkimuksen arviointiin.

Onko palkkaasi tarkistettu viimeksi kuluneen vuoden aikana?