Luvassa palkankorotuksia

Kunta- ja apteekkisektoreilla on luvassa palkkauseriä ensi vuoden alusta lukien. Kuntasektorilla jaettava kertaerä maksetaan kaikille edellytykset täyttäville kunnan tai kuntayhtymän työntekijöille, mutta paikallisen kertaerän ja apteekkikohtaisten erien saajista neuvotellaan työnantajan ja työntekijöitä edustavien pääluottamusmiesten kesken.