Vastuu kasvaa, palkka ei

Työn vaativuutta ja oman osaamisen kehittämistä ei huomioida riittävästi palkassa. Kuntasektorilla mediaanipalkassakin on näkynyt lievää laskua.

Oletko käyttänyt HaiPro-työkalua?