Vastuu kasvaa, palkka ei

Työn vaativuutta ja oman osaamisen kehittämistä ei huomioida riittävästi palkassa. Kuntasektorilla mediaanipalkassakin on näkynyt lievää laskua.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?