Potkut keveämmin perustein

Hallitus ilmoitti aikanaan kehysriihessä, että se valmistelee työsopimuslain muutosta, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Hallituksen tuorein esitys koskee tällä hetkellä alle 10 työntekijää työllistäviä yrityksiä.