Lääkkeiden saanti takkuaa

Katkokset lääkkeiden saannissa lisäävät työmäärää terveydenhuollossa ja viranomaistoiminnassa. Ratkaisuja etsitään yhteistyöllä.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?