Lääkkeiden saanti takkuaa

Katkokset lääkkeiden saannissa lisäävät työmäärää terveydenhuollossa ja viranomaistoiminnassa. Ratkaisuja etsitään yhteistyöllä.

Tarvitaanko valtakunnallisia työehtosopimuksia myös jatkossa?