Somen sanansaattaja

Sosiaalinen media on yrityksille tärkeä markkinointikanava. Farmaseutti Johanna Hakamäki toivoo myös apteekkien tuovan asiantuntemustaan esille somessa.

Ehditkö palautua riittävästi työvuorojen välissä?