Somen sanansaattaja

Sosiaalinen media on yrityksille tärkeä markkinointikanava. Farmaseutti Johanna Hakamäki toivoo myös apteekkien tuovan asiantuntemustaan esille somessa.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?