Selkeät suuntaviivat tuleville vuosille

Farmasialiiton strategia vuosille 2020–2022 ja toimintasuunnitelma 2020 pohjautuvat tuttuihin arvoihin. Toiminnan painopisteet on kuitenkin määritelty entistä tarkemmin, ja ne kumpuavat jäsenistöltä saadusta palautteesta.