Selkeät suuntaviivat tuleville vuosille

Farmasialiiton strategia vuosille 2020–2022 ja toimintasuunnitelma 2020 pohjautuvat tuttuihin arvoihin. Toiminnan painopisteet on kuitenkin määritelty entistä tarkemmin, ja ne kumpuavat jäsenistöltä saadusta palautteesta.

Ehditkö palautua riittävästi työvuorojen välissä?