Taistelu rappeumaa vastaan

PREP-entsyymin vaikutusta aivorappeumasairauksien etenemiseen on tutkittu jo yli 30 vuoden ajan. PREPin toiminnan estämisen sijasta uusimmat yhdistelmät on kehitetty muuntamaan entsyymin toimintaa.

FinPharma vahvistaa suomalaista lääketutkimusta

Kolmen yliopiston yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharma kokoaa yhteen farmaseuttisen lääketutkimuksen huippuosaajat Suomessa. Yksi heistä on farmakologian ja lääkekehityksen professori Mikko Airavaara, joka kehittää uusia hoitoja aivojen rappeumasairauksiin.

Miljoonarahoitus immuunipuolustuksen tutkimustyöhön

Suomen laadukas lääketutkimustyö on saanut rahoituksen turvin mahdollisuuden nousta esiin kansainvälisillä markkinoilla. Immuunipuolustusjärjestelmän tutkiminen on tärkeää, sillä valtaosa tuntemistamme sairauksista liittyy jotenkin sen toimintaan.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?