Merkityksellisen työn lähteillä

Farmasian ammattilaisten yleinen elämäntyytyväisyys, työn merkityksellisyyden kokemus ja onnellisuus ovat hyvällä tasolla. Moni kuitenkin kokee, ettei pysty työssään riittävästi kehittämään itseään ja osoittamaan kyvykkyyttään.

Työkyvyn edistäjä

Sirpa Moilanen on tuonut työhyvinvointiasioita apteekkien arkeen jo vuosikymmeniä. Tuttujen apteekkilaisten eläkehakemusten näkeminen tekee eläkepäällikön olon haikeaksi.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?