Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsopimus määrittelee ne ehdot, joilla työtä tehdään. Ehtoja voidaan muuttaa joko työntekijän ja työnantajan yhteisellä sopimuksella, työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella tai taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalla.