Ovatko saatavuusongelmat olleet iso haaste sinun työpaikallasi?