Oikeus urheilla

Suomen urheilun eettisyyttä valvovan SUEKin tärkein palvelu urheilijan näkökulmasta on erivapausmenettely. Farmaseutilla on tässä merkittävä rooli.

Oletko saanut esihenkilöltäsi tukea työn kuormittavuuden hallintaan?