Taustatyö näkyväksi

Koulutustarjontaa lukuun ottamatta moni kuntasektorin farmasisti kokee Farmasialiiton näkymättömäksi. Kuntaneuvottelukunta lupaa tiedottaa toiminnastaan jatkossa aktiivisemmin.

Kuntasektorin työntekijät kokevat helposti jäävänsä Farmasialiitossa lapsipuolen asemaan. Kuntasektorin neuvottelukunta teetti jäsenkyselyn, jonka avulla kartoitettiin muun muassa jäsenten odotuksia ja näkemyksiä tämän hetkisestä toiminnasta.

– Kokemus siitä, että kuntasektorin jäsenet eivät saa liitolta juurikaan mitään, on harmillinen ja huolestuttava. Palaute otetaan nöyränä vastaan, Kuntaneuvottelukunnan puheenjohtaja Maija Pirttijärvi sanoo.

Kuntasektorin farmasistit kokevat muun muassa olevansa eriarvoisessa asemassa avoapteekkien työntekijöihin verrattuna ja jääneensä jälkeen palkkakehityksessä. Palkan ei koeta vastaavan työn vaativuutta, eikä erityispätevyyttä oteta palkassa riittävästi huomioon.

Edunvalvonnalliset tehtävät nousevatkin kyselyssä vahvasti esiin. Suurin osa (90,59 %) pitää taloudellista edunvalvontaa liiton tärkeimpänä tehtävänä. Myös ammatillinen edunvalvonta nähdään tärkeänä (56,47 %).

Pirttijärven mukaan työtä edunvalvonnallisten asioiden eteen kyllä tehdään, mutta siitä tiedottamisessa on parantamisen varaa.

– Lupaamme kertoa jatkossa avoimemmin taustalla tehtävästä työstä. Tiedotuskanavia voisivat olla Farmasialiiton ja Sairaalafarmasiaverkoston Facebook-sivut sekä oma uutiskirje, Pirttijärvi pohtii.

Farmasialiiton uutiskirjeet ovat suurimman osan mielestä paras tiedotuskanava (73,8 %). Myös alan oma uutiskirje nousee esiin vapaissa ehdotuksissa. Yli puolet toivoo löytävänsä oman alan edunvalvontatyöstä tietoa myös Farmasia-lehdestä.

Kiinnostusta alan asioihin löytyy

Farmasiaa ja Dosista lukevat lähes kaikki kyselyyn vastanneet (94 %) ja Fimnetiä käyttää yli kaksi kolmannesta (69 %). Yli puolet lukee myös ajankohtaisia ammatillisia ja työmarkkina-asioita koskevat uutiskirjeet (59 %).

Liiton ja alueverkostojen järjestämät koulutukset kiinnostavat. Lähes puolet osallistuu koulutuksiin, ja ne koetaan kunta-alan toimijoiden osalta liiton toimivimmaksi palveluksi.

Maija Pirttijärvi kehottaa omaan aktiivisuuteen etenkin nyt, kun alueilla ja maakunnissa tehdään sote-valmisteluja.

– Meillä farmasian alan ammattilaisilla on paljon annettavaa yhteisessä työssä asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi, hän muistuttaa.

Myös alueverkostojen vapaa-ajan tapahtumat kiinnostavat.

Sairaalafarmasiaverkoston tuntee noin 70 prosenttia vastaajista ja sen järjestämät verkostoitumistapahtumat koetaan hyviksi.

Apua ongelmatilanteisiin

Ongelmatilanteissa liiton neuvontapalvelut koki tärkeiksi lähes puolet vastaajista (47 %). Palvelusta tuli myös kiitosta, joskin JUKOn luottamusmiesten tavoittaminen koettiin vaikeaksi. 77 prosenttia vastaajista kertoi, ettei oman työpaikan luottamusmies ole ollut missään yhteydessä. Kuntasektorin neuvotteluissa farmasian alan ammattilaisten koettiin jäävän syrjään.

JUKOn ja Farmasialiiton yhteistyön kehittäminen nousee esiin myös luottamusmiestoimintaa käsittelevässä jutussa.

Mikä kysely?

Kuntasektorineuvottelukunnan kyselyyn vastasi 87 kuntasektorilla työskentelevää Farmasialiiton jäsentä loppuvuodesta 2018. Vastaajista 72 oli farmaseutteja ja 15 proviisoreita. Lähes puolet (48 %) työskentelee sairaala-apteekissa, vajaa kolmannes (29 %) osastofarmasisteina ja 13 prosenttia lääkekeskuksissa. Loppujen kymmenen prosentin työ on usein jakaantunut lääkekeskuksen ja osastotyön välillä.

Mitä Farmasialiiton palveluita kyselyyn vastanneet ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana?

liiton lakimiesten apu 6,98 %
työsuhdeneuvonta 16,28 %
liiton ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen luottamusmiesten tuki 5,81 %
oikeusturva- ja vastuuvakuutukset 1,16 %
palkkaneuvonta 5,81 %
neuvonta ammatillisissa asioissa 5,81 %
urapalvelut 12,79 %
ammatilliset koulutukset 47,67 %
alueverkostojen järjestämät koulutukset ja vapaa-ajan tapahtumat 43,02 %
apurahat perustutkinnon jälkeiseen koulutukseen 1,16 %
jäsenlehdet Farmasia ja Dosis 94,19 %
uutiskirjeet ajankohtaisista ammatillisista ja työmarkkina-asioista 59,30 %
Fimnet 68,60 %
Vierumäen loma-osake 1,16 %
muut vapaa-ajan edut (esim. lomamökit, alennukset S-ryhmän hotelleista) 3,49 %
If:n vakuutusedut 17,44 %
Member+-jäsenpalvelut 4,65 %
Danske Bankin pankkiedut 2,33 %