Tiedonjano on ohjannut uravalintoja

Fimean tutkija Kati Sarnola on työskennellyt viime aikoina biosimilaarien käyttöönottotutkimuksen parissa.

Kymmenen Suomessa euromääräisesti myydyimmän lääkkeen listalla on kahdeksan biologista lääkettä. Fimean tutkija Kati Sarnola on työskennellyt viime aikoina biosimilaarien käyttöönottotutkimuksen parissa.

– Biosimilaarien tuotantokustannukset voivat olla alkuperäistä edullisemmat, ja niitä voidaan tuoda markkinoille edullisempaan hintaan. Uusien lääkkeiden tullessa markkinoille syntyy myös hintakilpailua, Sarnola sanoo.

Lääkkeiden saatavuusongelmista viime elokuussa väitellyt Sarnola siirtyi vuoden 2018 alusta Itä-Suomen yliopistosta Fimean palvelukseen.

– Tämä on mahtava työpaikka, josta löytyy valtavasti erilaista huippuasiantuntijuutta.
Lääkepolitiikan tutkimustyö lääkehoitojen arviointi -prosessissa tuottaa tärkeää tietoa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle. Pyydettäessä tutkijat antavat myös asiantuntijalausuntoja.

– Viestimme tutkimuksesta aktiivisesti ja tarjoamme tietoa hyödynnettäväksi päätöksenteossa.
Sarnola toimii myös lukuisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkijaverkostoissa, esimerkiksi Suomen edustajana kansainvälisessä COST-tutkijaverkostossa.

– Tapaamisia on useamman kerran vuodessa. Jaamme niissä tutkimustietoa ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Nyt tapetilla on ollut muun muassa brexitin vaikutukset lääkkeiden saatavuuteen.

Itä-Suomen yliopistossa työskennellessään Sarnola teki osittain myös apteekkityötä. Hän kokee käytännön näkökulmasta olevan hyötyä tutkimustyössä.

Eikä tiedonjano ja halu ymmärtää asioita eri näkökulmista ole vieläkään sammunut. Parhaillaan Sarnola viimeistelee kauppatieteen maisterin opintojaan Itä-Suomen yliopistossa.

Kati Sarnola

  • Asuu Kuopiossa yhdessä aviomiehensä kanssa
  • Valmistui farmaseutiksi Itä-Suomen yliopistosta 2012 ja proviisoriksi 2014
  • Työskenteli eri  apteekeissa vuosina 2009–2017
  • Suoritti lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuuskoulutuksen vuonna 2016
  • Vuosina 2015–2017 apteekkityö antoi tilaa myös tutkimustyölle Itä-Suomen yliopistossa
  • Siirtyi Fimeaan tutkijaksi vuoden 2018 alusta
  • Väitteli farmasian tohtoriksi elokuussa 2018
  • Valmistuu tänä vuonna kauppatieteiden maisteriksi

Neuvonantaja

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Hyvää työtä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Apteekin vai kaupan hyllyltä?

Apteekkien neuvontaa ja palvelua kaiken kaikkiaan arvostetaan yhä korkealle. Silti moni poimisi mielellään itsehoitolääkkeet päivittäistavarakaupan hyllyltä ruokaostosten yhteydessä.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?