Toimiva lääkehuolto sote-rakenteissa

Tulevaisuuden sote-rakenteissa palveluiden järjestäjät vastaavat siitä, että kansalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lääkehoito on osa tätä kokonaisuutta: palveluiden järjestäjät siis vastaavat lääkehoidon ja lääkehuollon kokonaisuudesta, lääkitysturvallisuuden ja lääkeinformaation koordinaatiosta sekä seuraavat lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehuollon toimivuutta.

Farmasialiiton mielestä farmasian alan ammattilaisia on hyödynnettävä enemmän tulevaisuuden sote-rakenteissa. Ala edustaa vankkaa näkemystä ja tietämystä lääkehoidoista ja lääkehuollosta. Lääkitysturvallisuuden ja lääkehuollon koordinaatio ovat selkeitä esimerkkejä tehtävistä, joissa farmasian alan ammattilaisten osaamista voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Lääkkeisiin liittyvät ongelmat aiheuttavat sairaalajaksoja, jotka olisivat ehkäistävissä hyödyntämällä farmasian alan ammattilaisten osaamista kattavasti ja oikea-aikaisesti terveydenhuollon eri osissa. Näillä toimilla voidaan saavuttaa säästöä mutta myös vähentää inhimillistä kärsimystä.

Tällä hetkellä apteekit mielletään osittain terveydenhuollon ulkopuolelle. Tulevaisuuden sote-rakenteissa proviisoriomisteiset apteekit on saatava tiiviimmäksi osaksi terveydenhuoltoa, jotta rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteet lääkehuollon ja lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta sekä lääkitysturvallisuudesta toteutuvat ja potilaan hoitoketju säilyy katkeamattomana siirryttäessä erikoissairaanhoidosta avohoitoon.