Orionin tablettitehtaalla syntyy tonnikaupalla tabletteja

Farmaseutti hyppäsi apteekkityöstä teollisuuslaitokselle hommiin. Nyt Ilkka Isolatva vastaa tuotantopäällikkönä tablettien valmistuksesta Orionin Espoon tablettitehtaalla.

Ilkka Isolatva on monen muun farmaseutin tavoin aloittanut työuransa apteekissa. Se on hänestä hyvä pohja myös lääketeollisuuden tehtävissä.

– Kokemus farmaseutin työstä apteekeissa auttaa pitämään mielessä tuotteiden loppukäyttäjät ja tämän tarpeet, Isolatva toteaa.

Orionin tehtaan tuotantotiloihin ei kävellä sisään noin vain. Vierailijat johdetaan ensin huoneeseen, jonne heidän pitää jättää reput ja ylimääräiset tavarat. Käsien pesun jälkeen puetaan päälle kertakäyttöiset harsohaalarit, kahdet kenkäsuojat, hius- ja partasuoja.

– Ihmisestä voi kävellessä irrota 100 000 partikkelia tunnissa. Suojapukimilla estetään näiden hiukkasten leviämien ympäristöön, Isolatva selittää.

Tuotantotilat halutaan pitää kaikin puolin mahdollisimman puhtaina. Sitä varten käytävät siivotaan monta kertaa päivässä. Tarramatoilla ja eri osastojen välisillä paine-eroilla hallitaan pölyjä. Pintojen biologista puhtautta ja ilman hiukkaspitoisuuksia mitataan jatkuvasti.

Asiakas mielessä tehtaallakin

Tablettitehtaan lisäksi Orionilla on Espoossa injektio- ja inhalaattoritehdas. Yhtiö valmistaa tabletteja myös Turussa.

Isolatvan tiimissä Espoon tehtaalla työskentelee noin 70 henkilöä, joista kymmenen on toimihenkilöitä. Jokaisessa vuorossa on työnjohtaja ja 18 työntekijää. Töitä tehtaalla tehdään kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.

– Vastaan siitä, että toimimme kustannustehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti. Myös budjetointi ja raportointi kuuluvat työtehtäviini, Isolatva kuvailee.

Isolatva valmistui Helsingin yliopistosta farmaseutiksi 2010. Opintojen aikana hän työskenteli muutaman vuoden ajan apteekissa teknisenä apulaisena, opintojen jälkeen kahdessa apteekissa farmaseuttina.

Hän kokee, että farmaseutin koulutuksesta on ehdottomasti ollut hyötyä hänen nykyisessä työssään.

– Työskennellessäni apteekeissa sain käsityksen asiakkaiden näkökulmasta ja ymmärryksen siitä, millaisiin tilanteisiin apteekit joutuvat asiakkaiden kanssa. Juuri heille me näitä tabletteja täällä teemme.

Isolatvan mukaan farmaseutin työ auttaa ymmärtämään asiakkaiden odotuksia ja mieltymyksiä sekä sitä, millaisiin asioihin he kiinnittävät huomion tabletin ulkonäössä.

– Vaikka olemme kaukana asiakasrajapinnasta, pitää meidänkin pohtia ja analysoida, mitkä asiat ovat tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta.

Teollista tekemistä

Teollinen tekeminen kiinnosti Isolatvaa jo opiskeluaikoina. Niinpä hän aloitti työt Orionilla 2012 laadun varmistuksen farmaseuttina.

– Tarkistin lääkevalmisteista syntyvistä dokumenteista, että asiat niissä ovat oikein, ja ne täyttävät lääkevalmisteen myyntiluvan ja eri vientimaiden GMP-vaatimukset vaatimukset.

Vuonna 2017 Isolatva siirtyi nykyiselle osastolleen työnjohtajaksi. Siinä tehtävässä hän sai kokemusta oman tiimin johtamisesta kolmivuorotyössä.

Apteekeissa tehtävän lääkevalmistuksen ja teollisen lääkevalmistuksen välillä on Isolatvan mukaan valtava ero.

– Apteekeissa lääkkeitä valmistetaan pienimuotoisesti. Meillä suuri osa prosessista on automatisoitu ja yhden erän massasta valmistetaan puolesta miljoonasta jopa lähes seitsemään miljoonaan tablettia kerralla. Astioita ja taakkoja siirrellään trukeilla. Tämä on teollista tekemistä teollisin standardein.

Tuotannon kehittämiseen Orionissa sovelletaan japanilaislähtöistä Lean-ajattelua ja siihen kuuluva viisiportaista 5S-työkalua. Työympäristön organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvän työkalun tavoitteena on parantaa laatua ja turvallisuutta sekä luoda miellyttävä ja tehokas työympäristö.

Automaatiota ja tekoälyä

Yksinkertaistettuna tablettien valmistusprosessi on seuraava: Ensin sekoitetaan tablettiin tulevat ainesosat keskenään. Sen jälkeen massa rakeistetaan leijupetirakeistuksessa, johon syötetään ilmaa ja vettä. Rakeistamisella ehkäistään pölyäminen ja saadaan massa sellaiseen olomuotoon, että siitä on helppo valmistaa tabletteja.

Massasta puristetaan tabletteja automaattisella tuotantolinjalla. Sen jälkeen tabletit joko päällystetään tai siirretään sellaisenaan pakattaviksi. Tablettivalmisteiden pakkaamisen Orion on keskittänyt Saloon.

– Yhden valmistuserän koko on satoja kiloja – jopa yli tuhat kiloa. Espoossa eriä valmistetaan vuosittain lähes 900.

Tabletit valmistetaan automatisoiduilla linjoilla. Tuotantolaitteista vanhimmat ovat muutaman vuosikymmenen ikäisiä. Uusimmat on hankittu viime vuosina.

– Tuotantotekniikka kehittyy jatkuvasti. Tarvittaessa uusimme vanhoja laitteita tai hankimme kokonaan uusia. Yhtenä kehityssuuntana on tekoälyn hyväksikäyttö prosesseissa.

Tekoäly voi tarkkailla erilaisia prosessiparametreja, kuten lämpötiloja, paineita ja ilmansyöttöä. Jos tekoäly huomaa parametreissa poikkeamia tavanomaisista arvoista, se ilmoittaa siitä, ja voi antaa korjausehdotuksen.

Lääkkeiden valmistuksen lisäksi tablettitehdas osallistuu lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

– Yhteistyö on tiivistä. Ennen tablettien kaupallistamista tehdään aina useita koeajoja. Laboratoriossa voidaan valmistaa pieniä, esimerkiksi parinkymmenen kilon suuruisia eriä. Koeajoissa eräkoko voi kasvaa 300–600 kiloon. On aivan eri asia valmistaa tuotteita laboratorio-olosuhteissa kuin teollisesti, Isolatva sanoo.

Vastuullista valmistusta

Orion haluaa toimia vastuullisesti. Yhtiön oman ilmoituksen mukaan toiminnan ytimessä on potilasturvallisuus. Sen yhtenä osa-alueena on lääkkeiden saatavuuden turvaaminen.

– Koronapandemia nosti voimakkaasti ja äkillisesti tavanomaisten kipu- ja tulehduslääkkeiden kysyntää. Siksi teimme jonkin aikaa töitä seitsemänä päivän viikossa, vaikka normaalisti viikonloput ovat vapaita, tablettitehtaan tuotepäällikkö Ilkka Isolatva kertoo.

Orion on sitoutunut Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyritysten yhteiseen Energiatehokkuusohjelmaan. Yhtiön tavoitteena on pienentää energiankultusta 7,5 prosenttia vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

– Koko Orionille sitoumus tarkoittaa hieman yli 12 gigwattitunnin suuruista energiasäästöä. Lisäksi tavoitteena on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030. Teemme tablettitehtaalla oman osuutemme tavoitteiden saavuttamiseksi, Isolatva sanoo.

Ympäristövaikutusten pienentämiseksi Orionilla on jatkuvasti vireillä erilaisia hankkeita. Isolatva ottaa esimerkin tuotantolaitteiston pesuprosessista. Pesuprosessit on validoitu niin, ettei laitteisiin jää jäämiä lääkevalmisteista tai pesuaineista.

– Laitteisto pestään perusteellisesti useita tunteja kestävässä konepesussa. Ensihuuhtelussa syntyvät vedet johdetaan nykyisin erilliseen tankkiin, jonka Fortum noutaa ja käsittelee laitoksellaan. Näin estetään huuhteluveden sisältämien lääkeainejäämien päätyminen kunnallisten jätevesien joukkoon.