Otto Kari: Tutkimuksen ja yritysmaailman välinen tulkki

Otto Karin kalenteri on täynnä. Kolmesta toimesta selviäminen vaatii tarkkaa organisointia. Erilaiset tehtäväkentät kuitenkin täydentävät ja tukevat toisiaan.

Otto Kari kuuluu Valo Therapeutics -yhtiön johtoportaaseen. Hänen tittelinsä on Vice President & Head of Antigen Business Unit. Samaan aikaan hän työskentelee Helsingin yliopiston PharmaHUBin laboratoriopäällikkönä, ja toimii Suomen Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtajana.

Työsarkaa siis piisaa vaikka muille jakaisi.

– En ole pyrkinyt tilanteeseen, jossa työkenttänä on kolme näin paljon aikaa vievää tehtävää. Yksi asia on johtanut toiseen. Pohjalla on ollut oma kiinnostus ja aktiivisuus, Kari pohtii.

Mies myöntää, että kalenteri on täynnä ja tehtävien sovittaminen toisiinsa vaativaa.

– Eri tehtävät kuitenkin tukevat yllättävän hyvin toisiaan. Työssäni olen oppinut hahmottamaan, miten isot organisaatiot toimivat ja miten erilaisia kehityshankkeita viedään eteenpäin.

– Esimerkiksi SPR:ään kuuluva Veripalvelu tekee paljon tutkimusta, joka liittyy suoraan farmasian tiedekuntaan ja omaan tieteelliseen osaamiseeni. Samankaltaisia kytkentöjä löytyy muualtakin.

Sekä vapaaehtois- että tutkimustyö pohjaavat ihmisen sisäsyntyiseen motivaatioon ja kumpaankin liittyy tietty vapaus.

– Yhdessä pitää löytää suunta, johon mennään. Se edellyttää hyvin keskustelevaa johtamista, Kari sanoo.

Yksilöllisiä syöpähoitoja

Valo Therapeutics on yritys, joka kehittää täysin uudenlaisia syövän immunoterapioita. Yrityksen perusti vuonna 2016 Helsingin yliopistossa farmasian tiedekunnassa tutkijana – nykyisin professorina – työskennellyt Vincenzo Cerullo.

Yrityksen omistaman teknologian avulla onkolyyttiset virukset voidaan päällystää syöpäkasvaimen palasilla. Ajatuksena on, että syöpäpotilaan oma immuunijärjestelmä saadaan hyökkäämään sekä virusta että kasvainta vastaan.

– Ihmisen oma puolustusjärjestelmä opetetaan ehkäisemään syövän leviämistä. Tavoitteena on, että kudosnäytteiden perusteella pystymme jonain päivänä toteuttamaan potilaille täysin yksilöllisiä syöpähoitoja, Kari sanoo.

Kari vastaa Valo Therapeutics -yhtiössä tiiminsä kanssa syöpähoitojen yksilöintiin tarvittavien teknologioiden kehittämisestä ja niihin liittyvästä liiketoiminnasta.

Laboratorioiden pöydiltä yritysmaailmaan

PharmaHUBin laboratoriopäällikkönä Otto Kari edistää keinoja, joilla farmasian laitoksella syntyviä ideoita saadaan aiempaa tehokkaammin laboratorioiden pöydiltä lääke- ja terveydenhuoltoalan käyttöön.

– Ymmärrän tutkimusta ja ymmärrän kaupallistamista. Toimin tulkkina näiden maailmojen välillä. Teen yhteistyötä Helsingin yliopiston tukipalvelujen kanssa, koordinoin projektia ja pidän huolta rahavirroista sekä aikatauluista.

PharmaHUB kehittää tutkijoille tukitoimintoja ja järjestää aloitteleville yrityksille laboratoriotiloja. PharmaHUB on myös tuonut innovaatiotoiminnan ja startup-yrittäjyyden osaksi perusopintoja.

– Farmasia-alan ihmiset ovat hyviä keksimään uusia teknologioita. Farmasian tiedekunta on kokoon suhteutettuna Helsingin yliopiston ylivoimaisesti kekseliäin tiedekunta. Vuoden 2015 jälkeen täällä on syntynyt kolme startup-yritystä ja lukuisia lisensoituja keksintöjä, Kari sanoo.

Kentältä strategisiin johtotehtäviin

Otto Kari.

Vapaaehtoistyön Suomen Punaisessa Ristissä Otto Kari aloitti jo 18 vuotta sitten. Ensimmäisenä askeleena järjestöön toimi ensiapukurssi, johon hän hakeutui lukiolaisena suorittaessaan kansainvälistä ylioppilastutkintoa. Sen saavuttaakseen oppilaan piti tehdä jotain yleishyödyllistä.

– Sain mahdollisuuden kouluttautua myös kansainvälisiin avustustehtäviin. Ajattelin silloin, että pysyttelen aina ruohonjuuritasolla enkä lähde kabinetteihin, mutta tässä sitä nyt ollaan, Kari nauraa.

Viimeisten kahden vuoden ajan Kari on toiminut SPR:n valtuuston puheenjohtajana. Valtuusto valvoo hallitusta ja yleiskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Valtuusto osallistuu myös toiminnan strategiseen kehittämiseen ja suhdetoimintaan.

Apteekit ihmisten apuna

Kari valmistui farmaseutiksi vuonna 2014. Hän suoritti ensin harjoittelun ja työskenteli sen päälle kaksi vuotta farmaseuttina Kärkölän apteekissa.

– Kärkölän apteekilla on erityinen paikka sydämessäni. Pidin siitä työstä hirveästi.

Karia ei haitannut, vaikka hän joutui heräämään kotonaan Helsingissä ennen viittä aamulla ehtiäkseen junalla sopivasti apteekin avaamisaikaan Kärkölään.

– Pidin tuttujen kyläläisten auttamisesta. Lääkehoidon lisäksi he saattoivat hakea apua mitä erilaisimpiin pulmiin, vaikka kravatin solmimiseen tai kännykän akun vaihtoon. Siinä muodostui oikea yhteys paikalliseen yhteisöön.

– Olen monta kertaa miettinyt, että apteekin ydintoimintaa on ihmisten auttaminen. Kärkölässä minulle kirkastui se, että apteekki antaa yhteisölle paljon muutakin kuin lääkehoitoa, Kari sanoo.

Väitöstyöstä Albert Wuokon Palkinto

Suomen farmaseuttinen yhdistys myönsi vuoden 2022 Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinnon farmasian tohtori Otto Karille.

Palkintosumma on 4 000 euroa. Palkinto myönnettiin FinPharmSci 2022 -tapahtumassa Tieteidentalolla marraskuussa 2022.

Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinto myönnettiin ansiokkaasta farmasian alan väitöskirjatyöstä. Otto Kari tutki väitöskirjassaan “Non-invasive analysis of liposome protein corona structure and composition in a single label-free workflow” uusia menetelmiä liposomien proteiinikoronan tutkimiseen.

Väitöstyössä kehitetty tutkimusmenetelmä mahdollistaa ensimmäistä kertaa nanopartikkelien proteiinikoronan tarkemman tutkimisen yhdellä menetelmällä. Siten se tekee mahdolliseksi kehittää yhä turvallisempia ja tehokkaampia nanopartikkeleihin perustuvia lääkkeenkuljettimia.

Suomen farmaseuttinen yhdistys totesi, että farmasian tohtori Otto Kari on väitöskirjansa ohella edistänyt aktiivisesti farmasian alan keksintöjen kaupallistamista ja tehnyt yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Hänet valittiin vuonna 2022 järjestetyssä Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiossa ”Ultimustohtoriksi”.