Lääkevaihdon neuvonnassa parantamisen varaa

Lääkevaihdon neuvonta keskittyy yleensä hintaeron ja asiakkaan valinnanvapauden esittelyyn. Lääkevalmisteiden eroavuuksilla voi kuitenkin olla vaikutusta hoitoon sitoutumiseen, ja siksi sitä ei saisi unohtaa.

Vakavia lääkityspoikkeamia voidaan vähentää

Vakavista lääkityspoikkeamista voitaisiin ottaa opiksi hyödyntämällä paremmin Valviran aineistoa vaaratapahtumista. Lisäksi tulisi nostaa esiin terveydenhuollon organisaatioissa syntyviä parhaita lääkitysturvallisuuskäytäntöjä.

Apteekeilla merkittävä rooli diabeteksen ehkäisyssä

Apteekit tavoittavat tehokkaasti ihmisiä – erityisesti niitä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Apteekkien ammattilaiset voisivat ohjata näitä henkilöitä elämäntapamuutoksiin, jotka estäisivät sairauden puhkeamisen.

Kannustimia tarvitaan

EU-sääntelyn merkitys lääkkeiden ympäristövaikutuksiin on tällä hetkellä vähäinen. Kolmansilla mailla ei ole juurikaan kannustimia vähentää lääkkeiden tuotantovaiheen ympäristöpäästöjä.

Koko hoitotiimi mukaan lääkehoidon arviointiin

Moniammatillinen lääkehoidon arviointi vähentää lääkityksen riskejä ja ehkäisee iäkkäiden potilaiden toimintakyvyn heikkenemistä. Jos se otettaisiin laajemmin käyttöön, vaikutukset voisivat parhaimmillaan tuoda yhteiskunnallisella tasolla merkittäviä vähennyksiä sairaanhoidon tarpeisiin ja kustannuksiin.