Apteekeilla merkittävä rooli diabeteksen ehkäisyssä

Apteekit tavoittavat tehokkaasti ihmisiä – erityisesti niitä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Apteekkien ammattilaiset voisivat ohjata näitä henkilöitä elämäntapamuutoksiin, jotka estäisivät sairauden puhkeamisen.

Kannustimia tarvitaan

EU-sääntelyn merkitys lääkkeiden ympäristövaikutuksiin on tällä hetkellä vähäinen. Kolmansilla mailla ei ole juurikaan kannustimia vähentää lääkkeiden tuotantovaiheen ympäristöpäästöjä.

Koko hoitotiimi mukaan lääkehoidon arviointiin

Moniammatillinen lääkehoidon arviointi vähentää lääkityksen riskejä ja ehkäisee iäkkäiden potilaiden toimintakyvyn heikkenemistä. Jos se otettaisiin laajemmin käyttöön, vaikutukset voisivat parhaimmillaan tuoda yhteiskunnallisella tasolla merkittäviä vähennyksiä sairaanhoidon tarpeisiin ja kustannuksiin.

Lääkehoitojen standardointi tarpeen

Infuusiolääkkeiden lääkityspoikkeamilla on usein vaarallisia vaikutuksia. Niihin liittyvät suojaukset ovat tulevaisuudessa pitkälti teknologisia ratkaisuja, joista infuusiopumppujen lääkekirjastot ovat yksi keino.

Ympäristön puolella

Suomalaiset lääkkeidenkäyttäjät arvostavat ympäristöystävällisempää lääkealaa. Itä-Suomen yliopiston tutkimus pyrkii avaamaan keskustelua aiheesta.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset luokiteltu

Lääkkeiden ympäristöluokitus on ollut Suomessa käytössä puolisen vuotta. Ympäristöluokitus voi toimia yhtenä, mutta ei koskaan ainoana kriteerinä lääkevalinnoille.