Hammaslääkäreiden täsmäase

Aalto-yliopiston huippututkijat ovat tuomassa hammashygieniaan uuden menetelmän, joka toimii täsmäaseena suun haitallisia bakteereita vastaan. Menetelmä perustuu valoherkkään molekyyliin, valoherkistimeen, joka tappaa bakteereita valon aktivoimana.

Fotodynaamista terapiaa hyödynnetään nykyisin laajasti lääketieteessä muun muassa pinnallisten pahanlaatuisten ihokasvainten ja niiden esiasteiden hoidossa, aknen ja kroonisten ihotulehdusten rauhoittamiseksi sekä vaikean ientulehduksen lisähoitona mekaanisen puhdistuksen tukena.

– Suun terveyttä edistävä antibakteerinen PDT (aPDT) perustuu valoherkistimen tuottamaan reaktiiviseen happeen, joka tappaa bakteereita. Samalla menetelmällä valkosolut tappavat soluun syödyt bakteerit. Lehtivihreä toimii samalla mekanismilla. Kyseessä on hyvin luonnollinen ilmiö, lasten sydänkirurgi ja tutkija Tommi Pätilä kertoo.

Ihmisen suussa viihtyviä bakteereja tunnetaan yli 700 erilaista. Tavallinen löydös on hampaiden reikiintymistä aiheuttava Streptococcus mutans -bakteerilaji, jonka määrää suussa voi vähentää puhdistamalla hampaat ja hammasvälit säännöllisesti.

Antibakteerisen PDT-menetelmän etuna on sen toimintavarmuus biofilmeissä, joissa bakteerit ovat suojautuneena lähes kaikkia tunnettuja hoitomuotoja vastaan. Hampaiden pintaan kehittyvä plakki on klassinen esimerkki tällaisesta suun bakteeriyhteisöstä.

– Valoherkistin kiinnittyy erinomaisesti myös näkymättömään, mikroskooppiseen plakkiin. Hoito on siten tarkasti kohdennettua. Vaikutus on sekä bakteereita tappava että biofilmin rakennetta muuttava. Olemme tehneet tuhansia maljakokeita bakteerilaboratoriossamme, ja meillä on vahva näyttö menetelmän toimivuudesta. Patentointiin liittyvien seikkojen vuoksi olemme kuitenkin joutuneet viivyttämään tulosten julkaisemista, Pätilä kertoo.

Uusi hammashoitoväline kotikäyttöön

Pätilän mukaan vuoden 2019 aikana markkinoille tuleva uusi hammashoidon suomalaisinnovaatio tuo LED-valoterapian hyödyt ensimmäistä kertaa hammaslääkärivastaanotolta koteihin. Kotikäyttöisen, hammashoitoon tarkoitetun PDT-laitteen tuottaman valohoidon annosmäärät on määritetty tarkoin bakteriologisissa tutkimuksissa.

– Ajatus tuotteen kehittämisestä kuluttajille lähti tarpeesta. Vaikka hammashygienia on viime vuosikymmenien aikana yleisesti ottaen parantunut, suusairauksista koituu edelleen vuosittain satojen miljardien eurojen kustannukset koko maailman mittakaavassa, Pätilä sanoo.

Terveys 2000 -väestötutkimuksen mukaan jonkinasteista parodontiittia sairastaa yli puolet 30 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Jopa 74 prosenttia tutkituista sairasti ientulehdusta, joka hoitamattomana voi johtaa laajempaan kiinnityskudostulehdukseen. Suun piilevät ja krooniset tulehdukset voivat edesauttaa muiden vakavien sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen tai syövän syntymistä.

Avuksi antibioottiresistenssin lisääntymiseen?

Antibakteerisen PDT-menetelmän käyttöä suun sairauksien hoidossa on tutkittu paljon, ja tutkimusten tulokset ovat olleet varsin positiivisia. Yhdysvaltalainen American Academy of Periodontology -yhdistys suosittaa PDT-menetelmän käyttöä muiden ienalueen mekaanisten hoitomenetelmien ohella.

Erityisesti antibioottien käytön rajoittaminen kaikissa hoidoissa olisi tärkeää, sillä uusia mikrobilääkeresistenttejä bakteerikantoja syntyy jatkuvasti. Onkin arvioitu, että PDT-menetelmästä on tulossa yhä tärkeämpi hoitomuoto lääketieteessä sitä mukaa, kun antibioottiresistenssi lisääntyy.

– Kaikkein lupaavin seikka menetelmässä on bakteeriresistenssin puuttuminen. Tämä perustuu fysikaaliseen ilmiöön. Toistaiseksi resistenssiä ei ole laajoissa tutkimuksissa havaittu, Pätilä sanoo.

Vaikuttava aine tullaan jatkossa myymään erillisenä tuotteena, veteen sekoitettavana tablettina, josta muodostuu purskute. Purskuttamalla liuosta suussa valon vaikutukselle herkistävät ainesosat tarrautuvat plakkiin, jolloin bakteerien haitallinen toimintakyky hampaan pinnassa laskee, kun valoa kohdennetaan ienrajaan.

– Olemme osoittaneet vaikutuksen tehon terveillä hammaslääketieteen opiskelijoilla, joilla plakin määrä väheni ja varhaiset ientulehduksen merkit havaittiin matalammiksi hoidettavalla alueella. Seuraavaksi tutkitaan sairaita henkilöitä.

Pätilä korostaa, että menetelmä ei poissulje tarvetta normaalille, päivittäiselle suun hygieniasta huolehtimiselle.

– Hoito on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla perinteinen suun hygienian hoito ei tuota toivottavaa tulosta. Tällainen ongelma on usein esimerkiksi kroonista parodontiittia sairastavilla potilailla sekä toisinaan myös henkilöillä, joilla on toistuvaa karieksen muodostumista hyvin toteutetusta hammashygieniasta huolimatta.

Laitetta kehitetään uudeksi osaksi hammaslääkärien arsenaalia.

– Tavoite on tarjota hammaslääkäreille uudentyyppinen työkalu, jolla he voivat vaikuttaa potilaiden hoitoon menestyksellisesti silloin, kun muut keinot eivät riitä. Tuotetta suunnitellaan parhaillaan myytäväksi esimerkiksi apteekeissa ja hammaslääkäriasemilla.

Koite Health Oy

  • Koite Health Oy on Aalto-yliopiston spin-off-yritys, joka sai Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun innovaatiopalkinnon vuonna 2017.
  • Yrityksen perustajat Tommi Pätilä, Sakari Nikinmaa ja Juha Rantala ovat menestyneitä tutkijoita, joiden tausta on lääketieteen, insinööritieteiden ja kemian saralla.
  • Hampaiden reikiintyminen ja ientulehdus ovat taustaltaan infektiosairauksia. Diplomi-insinööri Sakari Nikinmaa kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa täysin uudentyyppisen preventiivisen hammashoidon toimivuudesta.
  • Yrityksen kehittämä hammashoitoväline on tulossa markkinoille vuoden 2019 aikana.