Luontaistuotteilla ja lääkkeillä voi olla arvaamattomia yhteisvaikutuksia

Tuoreen väitöksen mukaan CYP-entsyymien toiminnan estäminen on kaikkein yleisin luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutusten syy. Seurauksena voi olla lääkeaineiden pitoisuuksien muuttuminen elimistössä.

Kasvipohjaisia luontaistuotteita myydään kaiken aikaa enemmän: vuosittain myynnin arvo maailmanlaajuisesti on 83 miljardia dollaria, josta Euroopan osuus on yli puolet. Yksistään isokinoliinialkaloideja sisältävää goldensealia eli hydrastisjuurta myytiin 25 miljoonalla dollarilla vuonna 2012.

Luontaistuotteiden käyttö samaan aikaan lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa arvaamattomia yhteisvaikutuksia.

– Aina, kun kahta tai useampaa lääkettä tai vierasainetta otetaan samanaikaisesti tai niiden vaikutukset ajoittuvat samalle ajanjaksolle, yhteisvaikutusten mahdollisuus on olemassa, toteaa
proviisori ja farmasian tohtori Kaisa Salminen Itä-Suomen yliopistosta.

Salminen väitteli tammikuussa kasvien sisältämien alkaloidiyhdisteiden vaikutuksista lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien CYP-entsyymien toimintaan. Kohteena oli yhteensä 49 lääkekasveista eristettyä isokinoliinialkaloidia. Salminen selvitti myös, onko näitä isokinoliinialkaloideja perinteisen kiinalaisen lääketieteen (Traditional Chinese Medicine, TCM) piirissä. Hän hyödynsi tietokantaa, joka sisälsi tuhansia kasvien sisältämiä yhdisteitä ja TCM-lääkekasveja.

– Kaikkiaan ainakin tutkimukseni 33 alkaloidille altistuminen on mahdollista kasviperäisten valmisteiden välityksellä, Salminen kertoo.

Lukuisia kasviperäisiä lääkkeitä

Kasvit edustavat modernin länsimaisen lääkehoidon alkuperää ja muodostavat itämaisen lääkehoidon perustan. Länsimaisen ja perinteisen lääkehoidon erot ovat kuitenkin selvät: Länsimaisessa lääketieteessä lääkeaine eristetään puhdasaineena kasvista ja voidaan antaa tarkkoina annoksina. Sen sijaan perinteisessä lääketieteessä valmisteiden tarkkaa koostumusta ei yleensä tunneta, sillä ne ovat erilaisia uuttamalla valmistettuja useiden yhdisteiden seoksia. Lisäksi länsimaissa on totuttu näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja tiukkaan viranomaissääntelyyn.

Salminen muistuttaa WHO:n vuonna 2000 antamasta raportista. Sen mukaan perinteisen lääketieteen teho- ja turvallisuustiedon määrä ja laatu ovat kaukana kriteereistä, jotka tukisivat perinteisen lääketieteen ja sen valmisteiden käyttöä maailmanlaajuisesti.

Kasvit ja luonto ovat edelleen tärkeä lähde länsimaisen lääketieteen lääkekehityksessä. Edelleen noin 50 prosenttia lääkkeistä on peräisin luonnosta tai saanut inspiraationsa luonnontuotteista. Kasvien sisältämät alkaloidit, joita Salminen tutki, ovat yksi suuri aineryhmä, joka tunnetaan voimakkaista vaikutuksistaan.

Alkaloideja ovat muun muassa morfiini, kiniini ja nikotiini. Muita kasvien sisältämiä vaikuttavia aineryhmiä ovat muun muassa terpenoidit ja fenolit. Vaikuttavia aineita voi olla sekä perinteisinä lääkkeinä että ainesosina luontaistuotteissa.

Lääkeaineen pitoisuus voi muuttua

Lääkkeiden ja luontaistuotteiden sisältämien vierasaineiden yhteisvaikutukset voidaan jakaa farmakodynaamisiin ja farmakokineettisiin. Farmakodynamiikkaan kuuluvat yhteisvaikutukset tapahtuvat lääkevaikutuskohteen tasolla. Farmakokineettiselle yhteisvaikutukselle on ominaista, että lääkeaineen pitoisuus elimistössä muuttuu: joko aineen imeytyminen muuttuu, sitoutuminen plasman proteiineihin ja kuljetus muuttuu tai lääkeaineen metaboliassa tai erityksessä tapahtuu muutoksia. Farmakokineettiset yhteisvaikutukset ovat yleisempiä kuin farmakodynaamiset yhteisvaikutukset. CYP-entsyymien toiminnan estäminen on kaikkein yleisin yhteisvaikutusten syy.

– CYP-entsyymin kautta metaboloituvan lääkeaineen metabolia voi estyä tai nopeutua toisen vierasaineen vaikutuksesta. Yhteisvaikutusten seurauksena voi olla odottamattomia muutoksia lääkkeiden pitoisuuksissa ja sitä kautta niiden vaikutuksissa elimistössä, mistä voi seurata kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia. Seuraukset riippuvat aina kohdelääkkeen ominaisuuksista.

Salmisen tutkimat yhdisteet estivät merkittävästi kaikkein tärkeimpien lääkeainemetaboliaan osallistuvien CYP-entsyymien, kuten CYP3A4-, CYP2D6- ja CYP2C19-entsyymin, toimintaa.

Vakavasti sairailla isoimmat riskit

Kasviperäisten valmisteiden tehoa ja haittavaikutuksia on usein aliarvioitu. Luontaistuotteiden lisääntynyt suosio perustuu usein virheelliseen oletukseen, että luonnollinen tarkoittaisi turvallista.

– Enimmäkseen ei edes tiedetä, mitä kasviperäiset valmisteet sisältävät. Niissä voi olla voimakkaasti vaikuttavia aineita, jotka saattavat aiheuttaa yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, Salminen sanoo.

Isoimmat riskit luontaistuotteiden käytössä on muun muassa syöpä-, elinsiirto-, verenohennuslääke- ja HIV-potilailla.

– Heidän tulisi välttää luontaistuotteiden käyttöä kokonaan. Mitä elintärkeämpi lääke on kyseessä, sitä varovaisempi tulisi olla.

Salminen kehottaa apteekkien henkilöstöä kysymään riskipotilailta, onko heillä käytössään luontaistuotteita, ja kertomaan samanaikaisen käytön riskeistä. Lisäksi ammattilaisten käytössä on Terveysportin Luontaistuotteet-tietokanta, josta löytyy arvioitua tutkimustietoa eri luontaistuotteista tai vaihtoehtoisesti merkintä siitä, jos tutkimuksia ei ole tehty.

Näiden rohdosten yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa on selvitelty eniten:

 1. mäkikuisma
 2. tähkäkimikki
 3. valkosipuli
 4. goldenseal
 5. neidonhiuspuu
 6. kava
 7. maarianohdake
 8. ginseng
 9. sahapalmu
 10. punahattu
 11. greippimehu