Bakteerilääke määrätään entistä harvemmin

Alle 18-vuotiailla bakteerilääkkeiden käyttö väheni kolmanneksella vuosien 2008–2016 aikana. Eniten käyttö väheni suurimman käyttäjäryhmän eli alle kaksivuotiaiden keskuudessa.

Hammaslääkäreiden täsmäase

Aalto-yliopiston huippututkijat ovat tuomassa hammashygieniaan uuden menetelmän, joka toimii täsmäaseena suun haitallisia bakteereita vastaan. Menetelmä perustuu valoherkkään molekyyliin, valoherkistimeen, joka tappaa bakteereita valon aktivoimana.