Asiakaspalvelu menestyksen takeena

Apteekkarit ja proviisorit uskovat, että apteekit pärjäävät hyvällä asiakaspalvelulla. Siis ihan niin kuin mikä tahansa yritys. Tulevaisuudessa digitaalisten palvelujen rooli korostuu.

Proteiinien kautta kiinni tulehdusten hoitoon

Bakteerien vastustuskyky antibiootteja vastaan on maailmanlaajuinen terveysuhka. Proviisori Prasanthi Medarametla tutki väitöstyössään kahta bakteerien tuottamaa proteiinia, joihin voitaisiin kohdistaa uudenlaisia lääkehoitoja.

Omakanta ahkerassa käytössä

Suurin osa apteekkien reseptiasiakkaista käyttää Omakanta-palvelua. Kaikilla ei kuitenkaan ole edellytyksiä palvelun käytölle.

Kovat odotukset koronarokotteista

Koronarokotteen nopea kehittäminen on maailmanlaajuinen missio. Maailmalla ensimmäiset rokotteet on jo annettu vapaaehtoisille ja Suomessa koe-eläimille.

Tavoitteena laajempi palveluvalikoima

Apteekkarit näkevät apteekit selvästi terveydenhuoltoon suuntautuneina yrityksinä, mutta todellisuudessa hyvin harva apteekki tarjoaa useampaa kuin yhtä tai kahta terveydenhuoltopalvelua. Palvelujen vakiinnuttaminen vaatisi apteekin roolin muuttamista ja poliittisia päätöksiä.

Laatua jatkuvatoimisella valmistuksella

Jatkuvatoimisella valmistuksella voidaan tuottaa laadukkaampia tabletteja pienemmällä jätemäärällä ja nopeammin kuin eräperusteisella valmistuksella, mutta valmistajien täytyy vielä ratkaista lääke-erien jaotteluun ja materiaalien jäljitettävyyteen liittyviä kysymyksiä.