Kovat odotukset koronarokotteista

Koronarokotteen nopea kehittäminen on maailmanlaajuinen missio. Maailmalla ensimmäiset rokotteet on jo annettu vapaaehtoisille ja Suomessa koe-eläimille.

Tavoitteena laajempi palveluvalikoima

Apteekkarit näkevät apteekit selvästi terveydenhuoltoon suuntautuneina yrityksinä, mutta todellisuudessa hyvin harva apteekki tarjoaa useampaa kuin yhtä tai kahta terveydenhuoltopalvelua. Palvelujen vakiinnuttaminen vaatisi apteekin roolin muuttamista ja poliittisia päätöksiä.

Laatua jatkuvatoimisella valmistuksella

Jatkuvatoimisella valmistuksella voidaan tuottaa laadukkaampia tabletteja pienemmällä jätemäärällä ja nopeammin kuin eräperusteisella valmistuksella, mutta valmistajien täytyy vielä ratkaista lääke-erien jaotteluun ja materiaalien jäljitettävyyteen liittyviä kysymyksiä.

Lisätieto dopingista olisi tarpeen

Farmasian ammattilaiset ovat halukkaita osallistumaan antidopingtoimintaan, mutta arvioivat tarvitsevansa neuvontatyönsä tueksi lisäkoulutusta – muun muassa lisätietoa dopingaineiksi luokiteltavista aineista.

Älylääkekaappi parantaa potilasturvallisuutta

Älylääkekaapit ovat osa lääkehuollon automaatiota ja tietojärjestelmien integraatiota, mitkä ovat edellytyksenä katkeamattoman lääkehoidon toteutumiselle. Suurin osa kaappeja käyttäneistä sairaanhoitajista pitää älykaappien käyttöön siirtymistä onnistuneena.