Palkkaa osaamistason mukaan

Harjoitteluajan palkan perusteena on usein työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Opiskelijoiden mielestä osaamistason pitäisi näkyä palkassa nykyistä enemmän.

Tarve seurata tarkemmin

Käänteinen, musta kolmio lääkeselosteessa tarkoittaa, että lääke on lisäseurannan piirissä ja sen haittavaikutuksista tulee raportoida muita lääkkeitä herkemmin. Tämä on kuitenkin tiedossa vain pienellä joukolla terveydenhuollon ammattilaisia, ja siksi raportointi jää usein tekemättä.

Lääkehoidon polussa yhä katkoksia

Moniammatillisiin tiimeihin kaivataan tarkempaa työnjakoa. Nyt käy helposti niin, ettei kukaan ota vastuuta potilaan kokonaislääkityksestä, kun kukin hoitaa vain oman tonttinsa.

Omakannan käyttöön kaivataan ohjeistusta

Omakantaa Itä-Suomen yliopistossa tutkiva väitöskirjatutkija Maria Sääskilahti sanoo, että vaikka tuoreiden tulosten mukaan palvelun käytettävyys on hyvä, kehitettävää löytyy.

Yhtenäisiä käsitteitä kaivataan

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on tunnettu ongelma, jonka ratkaiseminen on kuitenkin hidasta. Katsaus vältettävien lääkkeiden vähentämiskeinojen käyttöönottoon osoittaa, että pitkän aikavälin tutkimusta vaikuttavien interventioiden käyttöönotosta ei ole.

Riskit kuriin itsearviointityökalulla

Sairaalan lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalun avulla farmasian ammattilaiset voivat tunnistaa riskejä hoitoyksikön lääkehoitoprosesseissa. Vuodesta 2008 käytössä ollut työkalu päivitettiin vastaamaan paremmin nykyisiä ja lähitulevaisuuden käytäntöjä.