Lisätieto dopingista olisi tarpeen

Farmasian ammattilaiset ovat halukkaita osallistumaan antidopingtoimintaan, mutta arvioivat tarvitsevansa neuvontatyönsä tueksi lisäkoulutusta – muun muassa lisätietoa dopingaineiksi luokiteltavista aineista.

Älylääkekaappi parantaa potilasturvallisuutta

Älylääkekaapit ovat osa lääkehuollon automaatiota ja tietojärjestelmien integraatiota, mitkä ovat edellytyksenä katkeamattoman lääkehoidon toteutumiselle. Suurin osa kaappeja käyttäneistä sairaanhoitajista pitää älykaappien käyttöön siirtymistä onnistuneena.

Bakteerilääke määrätään entistä harvemmin

Alle 18-vuotiailla bakteerilääkkeiden käyttö väheni kolmanneksella vuosien 2008–2016 aikana. Eniten käyttö väheni suurimman käyttäjäryhmän eli alle kaksivuotiaiden keskuudessa.