Yhtenäisiä käsitteitä kaivataan

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on tunnettu ongelma, jonka ratkaiseminen on kuitenkin hidasta. Katsaus vältettävien lääkkeiden vähentämiskeinojen käyttöönottoon osoittaa, että pitkän aikavälin tutkimusta vaikuttavien interventioiden käyttöönotosta ei ole.

Riskit kuriin itsearviointityökalulla

Sairaalan lääkitysturvallisuuden itsearviointityökalun avulla farmasian ammattilaiset voivat tunnistaa riskejä hoitoyksikön lääkehoitoprosesseissa. Vuodesta 2008 käytössä ollut työkalu päivitettiin vastaamaan paremmin nykyisiä ja lähitulevaisuuden käytäntöjä.

Apteekkijärjestelmä käyttäjän silmin

Teknologian kehitys käyttäjälähtöisesti tekee vasta tuloaan apteekkialalle. Erikoisproviisori Elina Lankisen tutkimushanke avasi apteekkien ja teknologiatoimittajien yhteistyön.

Asiakaspalvelu menestyksen takeena

Apteekkarit ja proviisorit uskovat, että apteekit pärjäävät hyvällä asiakaspalvelulla. Siis ihan niin kuin mikä tahansa yritys. Tulevaisuudessa digitaalisten palvelujen rooli korostuu.

Proteiinien kautta kiinni tulehdusten hoitoon

Bakteerien vastustuskyky antibiootteja vastaan on maailmanlaajuinen terveysuhka. Proviisori Prasanthi Medarametla tutki väitöstyössään kahta bakteerien tuottamaa proteiinia, joihin voitaisiin kohdistaa uudenlaisia lääkehoitoja.

Omakanta ahkerassa käytössä

Suurin osa apteekkien reseptiasiakkaista käyttää Omakanta-palvelua. Kaikilla ei kuitenkaan ole edellytyksiä palvelun käytölle.