Lääkehoitojen standardointi tarpeen

Infuusiolääkkeiden lääkityspoikkeamilla on usein vaarallisia vaikutuksia. Niihin liittyvät suojaukset ovat tulevaisuudessa pitkälti teknologisia ratkaisuja, joista infuusiopumppujen lääkekirjastot ovat yksi keino.

Ympäristön puolella

Suomalaiset lääkkeidenkäyttäjät arvostavat ympäristöystävällisempää lääkealaa. Itä-Suomen yliopiston tutkimus pyrkii avaamaan keskustelua aiheesta.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset luokiteltu

Lääkkeiden ympäristöluokitus on ollut Suomessa käytössä puolisen vuotta. Ympäristöluokitus voi toimia yhtenä, mutta ei koskaan ainoana kriteerinä lääkevalinnoille.

Palkkaa osaamistason mukaan

Harjoitteluajan palkan perusteena on usein työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Opiskelijoiden mielestä osaamistason pitäisi näkyä palkassa nykyistä enemmän.

Tarve seurata tarkemmin

Käänteinen, musta kolmio lääkeselosteessa tarkoittaa, että lääke on lisäseurannan piirissä ja sen haittavaikutuksista tulee raportoida muita lääkkeitä herkemmin. Tämä on kuitenkin tiedossa vain pienellä joukolla terveydenhuollon ammattilaisia, ja siksi raportointi jää usein tekemättä.

Lääkehoidon polussa yhä katkoksia

Moniammatillisiin tiimeihin kaivataan tarkempaa työnjakoa. Nyt käy helposti niin, ettei kukaan ota vastuuta potilaan kokonaislääkityksestä, kun kukin hoitaa vain oman tonttinsa.