Työaika ja palkka neuvottelujen kiistakapuloita

Teollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevien Farmasialiiton jäsenten työehtosopimuksista on käyty tänä syksynä neuvotteluja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä. Keskeisimmät asiat ovat olleet työajan pidentämisen poistaminen ja palkankorotukset.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, jonka tehtävänä on vastata akavalaisten ylempien toimihenkilöiden sopimuksista teollisuudessa ja palvelualoilla. Järjestö on neuvotellut ylemmille toimihenkilöille noin 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta.

YTN:n ylempien toimihenkilöiden edustaja, neuvottelupäällikkö Petteri Oksa kertoo, että samaan aikaan myös Ammattiliitto Pro on aloittamassa omia neuvottelujaan kemian alan toimihenkilösopimuksesta. Keskustelua ovat hallinneet erityisesti palkka- ja työaikakysymykset. YTN tekee liiton kanssa hyvää yhteistyötä, vaikka Ammattiliitto Pro sopimuksesta on neuvotellutkin.

Farmasialiiton jäseniä kuuluu myös kaupan alan työehtosopimuksen piiriin. Kaupan alan sopimuksesta neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ry. YTN pitää keskusteluyhteyttä yllä myös PAMin suuntaan.

– Meillä on myös PAMiin hyvät ja toimivat keskustelusuhteet. Pystymme heidän kanssaan keskustelemaan siitä, mitä kaupassa tapahtuu. Muutamia vuosia sitten YTN yritti muodostaa kaupan alalle työehtosopimuksen, mutta sitä ei saatu. Sen jälkeen siellä on paikallisesti neuvoteltu yrityskohtaisia työehtosopimuksia, jotka ovat ainakin muutamassa yrityksessä vielä kesken.

Tavoitteet vaihtoon

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjaa sovelletaan Farmasialiiton jäseniin, jotka työskentelevät teollisuuden tai tukkukaupan palveluksessa. Yleissitovaksi neuvoteltu sopimus koskee myös järjestäytymättömiä kemian alan yrityksiä.

– Keskeisimmät asiat ovat olleet työajan pidentämisen poistaminen ja palkankorotukset. Sen lisäksi YTN on halunnut tuoda keskusteluun työhyvinvointia ja vapaa-ajalla matkustamisen korvausasioita kaikissa neuvottelupöydissä, Petteri Oksa selvittää.

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjassa sopijaosapuolet sitoutuivat myös optioneuvotteluihin, joissa neuvoteltiin sopimuskauden viimeisen 12 kuukauden kustannusvaikutuksista. Yhteistä ratkaisua ei neuvotteluissa kuitenkaan syntynyt, vaan optio kaatui.

– Esitimme työnantajalle, että olemme valmiita tekemään ostovoiman turvaavalla, noin kahden prosentin palkankorotustasolla optiovuodesta ratkaisun, mutta siinä ei olisi saanut enää olla työajan pidennystä mukana. Työnantajalle mikään sellainen ratkaisu, jossa työajan pidennys ei olisi ollut mukana, ei käynyt.

Neuvottelijoiden näkemyserot

Työajan pidennys ei ole ainoa asia, josta osapuolilla on ristiriitaisia näkemyksiä. Muutakin soviteltavaa työehtosopimuksesta löytyy, sillä neuvottelijoilla on Oksan mukaan ollut näkemyseroja myös palkkaratkaisujen suhteen.

– Työnantaja puhuu kustannuskilpailukyvystä. Me puhumme ostovoiman kehittämisestä ja myös siitä, että kansainvälisesti vertailtuna asiantuntijoiden palkat ovat alhaiset. Meillä Suomessa palkat ovat esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin verrattuina helposti viidenneksen pienemmät, joten kyllähän me keskustelua haluaisimme käydä siitä millä tavalla tätä asiaa päästäisiin korjaamaan.

Työmarkkinakierroksen erityispiirre

Kun keskitetyllä sopimuksella aikaansaadusta työajan pidennyksestä pitäisi päästä liittokohtaisesti eroon tai ratkaista sen jatko, leimaa se Oksan mukaan työmarkkinakierrosta monella tapaa ja saattaa peittää allensa myös monta yksityiskohtaa. Neuvotteluyhteys työntekijä- ja työnantajapuolen välillä on kaikesta huolimatta hyvä ja asiallinen.

– Minulla on sellainen näkemys, että meillä on osapuolten välillä hyvä keskinäinen kunnioitus; vaikka olemme asioista eri mieltä, voimme kuitenkin keskustella ja neuvotella.

Ratkaisuun pääseminen venyy loppumetreille

Kemian ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja oli voimassa marraskuun loppuun asti. Neuvottelujen venyminen muutaman päivän yliajalle ei ole mitenkään tavatonta. Tilanteen jumiutuessa molemmat osapuolet saattavat alkaa harkita erilaisia painostustoimenpiteitä.

– YTN:n lähtökohtana on haasteista huolimatta löytää ratkaisuja neuvottelujen kautta viimeiseen asti, Petteri Oksa vakuuttaa.

Artikkeli on kirjoitettu marraskuussa 2019.  Neuvottelut ovat edelleen kesken 19.12. Kysymykseen työajanpidennyksestä ei ole vieläkään löydetty molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.