Työkyvyn edistäjä

Sirpa Moilanen on tuonut työhyvinvointiasioita apteekkien arkeen jo vuosikymmeniä. Tuttujen apteekkilaisten eläkehakemusten näkeminen tekee eläkepäällikön olon haikeaksi.

Eläkepäällikkö Sirpa Moilanen tuli Apteekkien Eläkekassan palvelukseen tammikuussa 37 vuotta sitten. Sinä aikana eläkekassa on muuttunut virastosta työhyvinvoinnin sanansaattajaksi.

– Eihän 80-luvun alussa tiedetty mitään siitä, että työkyvyn hallinta ja siten varhaisen eläköitymisen ehkäiseminen kuuluisi mitenkään eläkejärjestelmälle, Moilanen naurahtaa.

Juuri Apteekkien Eläkekassa nosti työhyvinvoinnin kärkiasiaksi, ja Moilanen on ollut tuomassa sitä apteekkien arkeen jo 1980-luvun lopulta asti. Moilanen näkee työssään ennen kaikkea varhaisen eläköitymisen merkityksen ihmisille.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen kynnyksellä ihmisten halu työelämässä pysymiseen vain korostuu. Moni valitsisi osa-aikaisen eläkkeen, vaikka olisi mahdollisuus jäädä töistä kokonaan pois.

Apteekkiala näyttäytyy eläkekassassa säntillisenä ja terveenä: eläkehakemukset saapuvat oikeaan aikaan ja oikein täytettyinä.

– Näiden vuosien aikana apteekeista on tullut valtava määrä tuttuja ihmisiä. Kun heidän nimensä tulevat hakemuksissa vastaan, olo on haikeakin. On onnellinen etappi, kun saa terveenä päättää, milloin jää eläkkeelle.

Hyvä työkyky ei ole itsestäänselvyys apteekeissakaan. Apteekkialalla työhyvinvoinnin eteen tehtävää työtä koordinoi Moilasen vetämä yhteistyöryhmä. Se kokoaa eri liitoille apteekeista tulevat viestit ja suuntaa toimintaa vastaamaan todellista tarvetta. Esimerkiksi työkykykoordinaattorin tarjoama matalan kynnyksen neuvonta on tulosta tästä työstä.

– Suurten toimijoiden rinnalla oma, pieni eläkekassa on ollut hieno paikka työskennellä. Täällä tietää hyvin, kenelle työtä tekee.

Sirpa Moilanen

› ikä: 62

› koulutus: Sosionomi, Tampereen yliopisto, pääaine sosiaalivakuutus

› perhe: Aviomies ja omillaan elävä täysi-ikäinen poika

› harrastukset: Puutarhanhoito, tilkkutyöt ja lukeminen