Työyhteisön asialla

Monelle kynnys lähteä luottamustehtäviin voi olla korkea, mutta jotakin toiminnan mielekkyydestä kertoo se, että luottamustoimet ovat usein pitkäaikaisia.

Jo opiskeluaikoina Terhi Grönroos innostui ammattiyhdistystoiminnasta ja lähti mukaan Farmasialiiton toimintaan.

– Mielestäni on tärkeää tietää, miten asioita hoidetaan, ja päästä mukaan vaikuttamaan. Olen myös aina ollut se, jolle tullaan kertomaan huolet, farmaseuttina työskentelevä Grönroos kertoo.

Grönroosilla on pitkä historia erilaisista luottamustehtävistä. Hän on toiminut varaluottamusmiehenä yli 12 vuotta ja vielä kauemmin työsuojeluvaltuutettuna. Lisäksi hän on toiminut liitossa Farmaseuttisen toimikunnan jäsenenä ja valtuuston jäsenenä. Hän on edelleen mukana työelämätoimikunnassa. Viimeisimmissä edustajiston vaaleissa vuonna 2017 Grönroos oli myös vaalitoimikunnassa.

Grönroos työskenteli valmistumisensa jälkeen hetken Töölön apteekissa, josta hän siirtyi Yliopiston Apteekkiin Helsingin keskustan toimipisteeseen. Siellä työuraa on kertynyt jo 25 vuoden ajan.

– Työyhteisössämme on aina otettu työsuojeluasiat vakavasti ja pyritty muokkaamaan työympäristöä turvalliseksi.

Grönroosin työhistorian aikana on muun muassa suunniteltu turvallisuuskierros, joka on osa uuden työntekijän perehdytystä. Myös ensiapukoulutukseen on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota.

– Toivoisin, että jokaisessa apteekissa olisi luottamusmies. Tällä hetkellä näin ei ole. On tärkeää, että ihmiset tietävät, keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Ihmiset tulevat myös usein käytävällä puhumaan työsuojeluasioista. Kannustankin kaikkia keskustelemaan, sillä vain puhumalla asiat etenevät.

Grönroosin mukaan kynnys lähteä luottamustehtäviin voi olla monelle korkea, mutta jotakin toiminnan mielekkyydestä kertoo se, että luottamustoimet ovat usein pitkäaikaisia.

– On koko työyhteisön asia, että kaikilla on hyvä olla.

Terhi Grönroos

› Valmistunut farmaseutiksi vuonna 1994.
› Työskennellyt Yliopiston Apteekissa 25 vuotta.
› Työsuojeluvaltuutettu vuodesta 2006 lähtien.
› Varaluottamusmiehenä vuodesta 2007 lähtien.
› Farmaseuttisen toimikunnan jäsen vuosina 2006–2009.
› Farmasialiiton liittovaltuuston jäsen vuosina 2009–2012, minkä jälkeen valtuusto muutettiin edustajistoksi. Edustajiston varajäsen vuosina 2013–2016.
› Apteekkisektorin neuvottelukunnassa vuodesta 2013 alkaen.