Vaalivuosi

Edustajiston vaalit 30.8.–12.9.2021

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen valinta, talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen.

Edustajistossa on 25 jäsentä, joista kaksi on opiskelijajäseniä. Jokaisella säännöissä määritetyllä työskentelysektorilla (apteekki; kunta; asiantuntija-, esimies-, ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit; valtio, Kela ja yliopistot; teollisuus ja tukkukauppa) on edustajistossa kahden henkilön kiintiö. Näin varmistetaan, että kaikkien farmasian alan ammattilaisten ääni kuuluu myös liiton ylimmässä toimielimessä.

Ehdolle edustajaksi voi asettua kuka tahansa Farmasialiiton jäsen, joka saa taakseen vähintään viiden hengen valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistys perustetaan täyttämällä perustamislomake netissä. Lomakkeessa ilmoitetaan myös ehdokaslistan nimi ja vaaliasiamies. Vaaliasiamies toimii valitsijayhdistyksensä yhteyshenkilönä. Valitsijayhdistyksillä voi olla yhdestä 46:een ehdokasta. Usein valitsijayhdistykset muodostuvat liiton neuvottelukuntarakenteen mukaisten työskentelysektoreiden tai alueellisen jaon perusteella.

Ehdokaslistan hyväksyy vaaleja koordinoiva vaalitoimikunta. Ehdokas täyttää oman lomakkeensa, jossa ilmoittaa edustamansa valitsijayhdistyksen ja sektorin, jossa haluaa tulla ääntenlaskennassa huomioiduksi. Vaaliasiamies kerää oman ehdokaslistan esittelyt ja toimittaa ne vaalitoimikunnan sihteerille.

Tarkista tietojesi ajantasaisuus

Äänioikeus vaaleihin määräytyy sen perusteella, onko ollut jäsen vappuaattona 30.4. Tämän jälkeen Farmasialiittoon liittyneet jäsenet eivät voi vielä äänestää syksyn vaaleissa. Äänioikeus edellyttää myös, että huhtikuun 2021 loppuun erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Äänioikeutettujen luettelo on otettu jäsenrekisteristä 30.4.2021. Jos omat yhteystiedot ovat tämän jälkeen muuttuneet tai on muuten epävarma tietojen ajantasaisuudesta, kannattaa tarkistaa, että äänioikeutettujen luettelossa on oikeat tiedot. Luettelo on tarkistettavissa 2.–8.8. välisenä aikana ja mahdolliset korjauspyynnöt on tehtävä 15.8. mennessä.

Yhteystietojen tarkistaminen on mahdollista sähköpostitse, puhelimitse tai toimistolla asioiden. Koronatilanteesta johtuen toimistolla asiointiin tulee varata aika. Jäsen voi pyytää myös Teams-yhteyttä tietojensa tarkistamiseen. Jos haluat tarkistaa yhteystietosi, ota yhteyttä Suvi Luukkoon: suvi.luukko@farmasialiitto.fi tai 044 777 9052.

Opiskelijoilla omat vaalit

Farmasialiiton opiskelijajäsenet äänestävät samanaikaisesti omat edustajansa edustajistoon erillisissä vaaleissa. Heitä koskevat samat äänioikeuskriteerit kuin valmistuneita jäseniä. Jos opiskelija valmistuu 30.4. jälkeen, hänellä on silti äänioikeus opiskelijoiden vaalissa, ei vielä valmistuneiden vaaleissa.

Sähköiset vaalit

Äänestäminen tapahtuu tänä vuonna ensimmäisen kerran sähköisesti. Ohjeet äänestämiseen lähetetään sähköpostitse viimeistään 23.8. Äänestää voi mihin vuorokaudenaikaan tahansa, kunhan se tapahtuu viimeistään 12.9. klo 23.59.

Äänestämiseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoyhteydellä sekä puhelimen kaksivaiheista tunnistautumista varten.

Vaalien tulokset julkistetaan viimeistään 20.9. Valitut edustajat kokoontuvat ensimmäiseen kokoukseensa marraskuussa. Kokouksessa edustajisto äänestää keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, valitsee hallituksen puheenjohtajineen sekä käsittelee muut sääntömääräiset asiat kuten toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksut ja jäsenmaksualennukset.

Voit tutustua ehdokkaisiin Farmasialiiton sivuilla.

Katso äänestysohjeet videolta:

Aikataulu

30.4. äänioikeuden määräytyminen

6.6. ehdokasasettelu päättyy, kesäkuussa ehdokkaiden esittelyt Farmasialiiton verkkosivuilla

2.–8.8. vaaliluettelo äänioikeutetuista nähtävillä ja tarkastettavissa

15.8. mennessä huomautukset vaaliluetteloon

23.8. mennessä äänestysohjeet ja -linkki sähköpostiin

30.8.–12.9. äänestysaika

20.9. mennessä vaalien tulos julkistetaan