Varmennekortti on aina henkilökohtainen

Sähköinen resepti toi mukanaan varmennekortin, jota apteekin farmaseuttinen henkilökunta käyttää sähköiseen tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen reseptiä toimittaessaan. Varmennekortti on henkilökohtainen, eikä sitä tule koskaan luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Reseptit määrätään ja toimitetaan nykyisin Kanta-palveluihin kuuluvan Resepti-palvelun kautta. Lääkkeen toimittaja saa katsoa järjestelmästä reseptitietoja silloin kun asiakas hakee lääkkeitä apteekista. Resepti-palvelun käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan silloin varmennekortilla eli terveydenhuollon ammattikortilla. Omakanta-palveluun kirjautumalla myös asiakas itse pääsee tarkastelemaan omia reseptitietojaan, ja voi halutessaan tarkistaa palvelusta, missä apteekeissa ja milloin hänen tietojaan on käsitelty. Varmennekortti lisää sekä apteekin työntekijän että asiakkaan turvallisuutta, kun tunnistautumisen ansiosta kaikki toimenpiteet ovat aiempaa paremmin jäljitettävissä.

Ennen sähköisen reseptin käyttöönottoa apteekeissa käytetyissä reseptinkäsittelyohjelmissa oli yhteinen käyttäjätunnus, jolla kuka tahansa apteekissa työskennellyt pääsi kirjaamaan reseptejä ja tarkastelemaan tietoja. Tavallinen käytäntö monessa apteekissa oli, että tekninen henkilöstö kirjasi reseptit koneelle ja haki lääkkeet hyllystä, jonka jälkeen farmaseutti tai proviisori tarkasti ne ja toimitti asiakkaalle. Nyt farmaseutit ja proviisorit hoitavat lääkkeen toimittamisen, sillä ainoastaan heillä on pääsy Reseptikeskukseen.

Apteekeissa voi joskus tulla ongelmallisia tilanteita, jos varmennekortti on unohtunut kotiin, päätynyt työtakin taskussa pesulaan, tai jos se lukkiutuu käyttäjän syötettyä järjestelmään liian monta kertaa väärän PIN-koodin. Tällaiset tilanteet tulee kuitenkin ratkaista muuten kuin työtoverin korttia lainaamalla.

Jokaisessa apteekissa on tietosuojavastaava, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja neuvoo työntekijöitä ja esimiehiä tietosuoja-asioissa. Viime kädessä yrityksen johto on vastuussa siitä, että tietosuoja toteutuu apteekissa lainsäädännön mukaisesti. Kansallisen tason valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Fimea valvoo varmennekorttien käyttöä apteekkitarkastusten yhteydessä. Jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg lääkealan toimijoiden valvonnasta kertoo, että apteekkarin ja henkilökunnan kanssa käydään läpi reseptintoimituksen pelisäännöt.

– Keskustelemme esimerkiksi siitä, voiko varmennekortti unohtua palvelupaikalle ja onko mahdollista, että joku muu käyttää sitä, hän kertoo.

Väärinkäytöksiin puututaan luonnollisesti välittömästi, jos sellaisia tulee viranomaisten tietoon.

Lisätietoja: www.kanta.fi (Reseptipalvelu apteekissa), vrk.fi (Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle)

 

Mikä varmennekortti?

  • Varmennekortti eli terveydenhuollon ammattikortti on välttämätön sähköisen lääkemääräyksen eli e-reseptin toimittamisessa.
  • Varmennekortin myöntää Väestörekisterikeskus Valviraan rekisteröityneille terveydenhuollon ammattilaisille
  • Varmennekortit tulivat käyttöön apteekeissa vuonna 2011.
  • Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
  • Useat apteekit toimivat korttien rekisteröintipisteinä, joista apteekkilaiset ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat tilata kortin. Uuden kortin voi tilata myös Väestörekisterikeskuksen Webvartti-nettipalvelusta jos vanha kortti on vielä voimassa.
  • Varmennekortti on apteekeissa käytössä farmaseuteilla, proviisoreilla, apteekkarilla sekä farmasian opiskelijoilla.
  • Varmennekortti syötetään tietokoneen kortinlukijaan. Lisäksi reseptinkäsittelyyn tarvitaan henkilökohtaiset PIN1- ja PIN2-koodit, jotka tulee säilyttää kortista erillään.